Strona główna

raport2019

47.jpg
najwa.jpg

Raport #REGIONYNEXERY2019: Mieszkańcy, samorządy i biznes o roli i znaczeniu internetu

Internet ważniejszy od połączeń komunikacyjnych

 

Mieszkańcy wolą dostęp do Internetu od lepszych połączeń komunikacyjnych z pobliskimi miejscowościami, urzędnicy chcą pracować zdalnie, a dla przedsiębiorców ważniejsza jest szybkość łącza niż jego cena. To wnioski z badania przeprowadzonego przez NEXERĘ, operatora telekomunikacyjnego, we współpracy z agencją badawczą Gfk.

 

NEXERA, hurtowy operator telekomunikacyjny budujący sieć światłowodową na obszarze 4 Regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego, postanowił sprawdzić jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji publicznej. Raport #RegionyNEXERY2019 jest efektem badania przeprowadzonego na terenach, na których brakuje dostępu do szerokopasmowego Internetu lub na których ten dostęp jest ograniczony.

 

- Jako że naszym zadaniem jest wypełnianie tzw. „Białych Plam NGA”, zakładaliśmy, że naszą rolą, obok samej inwestycji będzie również edukowanie mieszkańców w zakresie korzystania z Internetu. Wyniki badań trochę zweryfikowały nasze przewidywania. Okazało się, że mieszkańcy Regionów NEXERY nie tylko są już obecni w cyfrowym świecie, ale też korzystają z jego zasobów wszechstronnie i świadomie. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w kwestii spełnienia stale rosnących wymagań internautów czy zyskujących na popularności nowych form wykorzystania szybkiej łączności z siecią w celach zawodowych, edukacyjnych oraz rozrywkowych – komentuje Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY.

 

Mieszkańcy „obecni” w cyfrowym świecie

Jak wynika z badań, blisko połowa badanych uważa dobrą komunikację w cyberprzestrzeni za ważniejszą niż tę w świecie fizycznym. Niemal połowa (47%) badanych mieszkańców przyznała bowiem, że dostęp do szybkiego Internetu ma dla nich większe znaczenie niż liczba połączeń komunikacyjnych do pobliskich miejscowości.

 

- Dostęp do Internetu likwiduje bariery komunikacyjne – coraz więcej spraw wcześniej wymagających odwiedzin w urzędach, placówkach bankowych czy sklepach można dzisiaj załatwić online. Internet umożliwia też dostęp do zasobów kultury i stwarza nowe możliwości wykonywania pracy. Już niedługo wiele spraw, prywatnych i administracyjnych, będzie można załatwić tylko online. Patrząc z tej perspektywy, większe znaczenie przypisywane dostępowi do Internetu niż do infrastruktury drogowej, choć na pierwszy rzut oka zaskakujące, nie powinno więc dziwić – komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu NEXERY.

 

Ogółem, z Internetu korzysta 84% mieszkańców Regionów NEXERY. To niemal dokładnie tyle samo, ile w skali całego kraju (dane GUS). Różnice widać jednak w dostępie do szybkiego Internetu.

 

Największy odsetek badanych internautów (25%) wykorzystuje łącze, którego szybkość nie przekracza 20Mb/s. Mimo to, ankietowani wykazują dość spore zainteresowanie nowymi formami cyfrowej rozrywki. Treści oferowane przez platformy streamingowe oraz VoD ogląda niemal 60% mieszkańców Regionów NEXERY. Blisko połowa słucha muzyki za pośrednictwem aplikacji takich jak Spotify czy Tidal. Czterech na pięciu mieszkańców regionów, na terenie których NEXERA buduje szybką sieć światłowodową, korzysta z elektronicznej bankowości.

 

- To bardzo dobry poziom dostępu do sieci, niemal taki sam, jak dla całego kraju. Jednak z powodu zauważalnie gorszej infrastruktury telekomunikacyjnej, mieszkańcy Regionów NEXERY dziś jeszcze mogą mieć problem z dostępem do niektórych usług wymagających stabilnego i szybkiego połączenia z Internetem. Ograniczone może być więc np. korzystanie ze streamingu video, a więc komunikatorów internetowych przekazujących obraz „na żywo”, wykorzystywanych np. w edukacji czy usług VoD. W niektórych przypadkach brak szerokopasmowej infrastruktury może utrudniać lub wręcz uniemożliwiać wykonywanie pracy zdalnej. Rozwój szerokopasmowej infrastruktury w Regionach jest więc niezbędny do tego, by mieszkańcy mogli w pełni wykorzystać możliwości cyfrowego świata, mieć dostęp do lepszej edukacji i zyskać więcej możliwości zarobkowania – zwraca uwagę Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w NEXERZE.

 

W skali makro może to być ważny czynnik zwiększający atrakcyjność regionów i ograniczający problem migracji. Z danych GUS wynika, że w czterech Regionach NEXERY liczba ludności pomiędzy rokiem 2018 a 2019 zmniejszyła się o ponad 21 tys. Utrata kapitału ludzkiego jest dzisiaj jednym z największych wyzwań z jakimi borykają się w Polsce regiony oddalone od największych aglomeracji.

 

Biznes stawia na jakość

Duże znaczenie Internetu w regionach dostrzegają także przedsiębiorcy. Rolę szybkiego dostępu do sieci widać m.in. w podejściu do wyboru ofert operatorów Internetu. Jest on tak istotny dla przedsiębiorstw, że głównym parametrem decyzyjnym przy wyborze dostawcy nie jest już cena, a szybkość łącza. Z badania wynika, że dla 44% przedsiębiorstw przepustowość łącza jest głównym parametrem decyzyjnym przy wyborze dostawcy Internetu, na cenę wskazało zaś widocznie mniej, bo 35% firm. Co ciekawe, aż 29% firm zatrudniających powyżej 250 osób chciałoby zmienić łącze na szybsze.

 

- Nieustanny transfer ogromnych ilości danych stawia bardzo wysokie wymagania łączom internetowym, a to skłania przedsiębiorców do zmiany operatora. Tym bardziej, że w regionach NEXERY widać chęć skorzystania z usług wymagających dużej przepustowości – zwraca uwagę Jacek Wiśniewski.

 

Zgodnie z wynikami badania #RegionyNEXERY2019 blisko 40% wszystkich firm z Regionów NEXERY korzysta z outsourcingu IT. Dla porównania, według danych GUS, w zeszłym roku, w skali całego kraju, z co najmniej jednej usługi dostarczanej przez zewnętrznego dostawcę korzystało 71% firm. To znaczna różnica, uzależniona w bardzo dużej mierze od dostępności szybkiej infrastruktury internetowej na terenie Regionów NEXERY. Cieszy fakt, że wykorzystanie wsparcia zewnętrznych firm w zarządzaniu procesami IT oraz aplikacjami biznesowymi przedsiębiorstw nie jest jedynie marginalne na terenie Regionów NEXERY. Sądzę, że potencjał w tym zakresie – z racji na oszczędność kosztów czy przyspieszenie wejścia na rynek w przypadku nowych firm – jest znacznie większy. Będzie to jednak w dużej mierze uzależnione od zapewnienia przedsiębiorstwom znajdującym się z dala od dużych miast szybkiej i stabilnej łączności z Internetem – dodaje Jacek Wiśniewski z NEXERY. Nieustanny transfer ogromnych ilości danych i moc obliczeniowa dostarczana „na żądanie” stawiają bardzo wysokie wymagania łączom internetowym – uzupełnia Jacek Wiśniewski.

 

Samorządowcy na „tak” z pracą zdalną

 

NEXERA, wspólnie z Gfk przeanalizowała także dostępność usług e-administracji dla mieszkańców regionów. Okazało się, że niemal wszystkie zlokalizowane tam urzędy (96%) umożliwiają załatwianie spraw w formie online’owej. Jeśli przyjrzymy się jednak liczbie tych urzędów, w których mieszkańcy są w stanie zgłosić absolutnie każdą sprawę, okaże się, że jest ona niższa niemal o połowę (50%). Jednocześnie, aż 71% mieszkańców jest zdania, że załatwianie spraw urzędowych w tradycyjnej formie trwa zdecydowanie za długo.

 

Część z nich za pośrednictwem sieci zgłasza aż 86% ankietowanych, jednak korzystanie wyłącznie z e-administracji przy interakcjach z urzędami deklaruje jedynie 7% z nich. Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego twierdzą, że głównymi barierami w drodze do popularyzowania tej formy załatwiania spraw są: brak dostępu do Internetu lub łączność o słabych parametrach (32%) oraz przyzwyczajenia mieszkańców (32%). Według jednej czwartej problemem jest także brak wiedzy o takiej możliwości.

 

Okazuje się również, iż samorządowcy są w dość wysokim stopniu zainteresowani wykonywaniem swojej pracy w modelu zdalnym – w takiej formie chciałoby pracować niemal 30% z nich. – To trochę sprzeczne ze stereotypem pracownika urzędu, który w wyobrażeniu wielu osób jest ściśle przywiązany do swojego miejsca pracy. Okazuje się, że telepraca ma wielu zwolenników także w tej grupie respondentów. Z drugiej strony, już poza badaniem, Urzędy Marszałkowskie w Regionach NEXERY potwierdziły nam, że aktualnie nie mają urzędników pracujących zdalnie. Popularyzacja modelu pracy zdalnej wymaga zatem również zapewnienia takiej możliwości przez pracodawców – przekonuje Paweł Biarda z NEXERY.

 

O BADANIU – Badanie przeprowadzono w czerwcu 2019 roku na grupie 1649 mieszkańców, 403 przedstawicieli firm oraz 187 pracowników jednostek samorządu terytorialnego. Wywiady realizowane były metodą CATI oraz w przypadku mieszkańców, wspomagane metodą CAPI.

Raport #RegionyNEXERY2019
4.95 MB
raport-regionynexery2019.pdf