Zrównoważony rozwój

ESG oczami NEXERY.

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategii NEXERY. Jej celem jest tworzenie infrastruktury, która pomaga światu działać razem. Wierzymy, że cyfryzacja i rozwiązania w zakresie łączności mają kluczowe znaczenie dla rozwiązania wielu globalnych problemów, przed którymi stoi społeczeństwo.

Jesteśmy firmą kierującą się misją i zobowiązaną do tworzenia wartości długoterminowej. NEXERA uczyniła kwestie środowiskowe, społeczne oraz zarządzania (ESG) częścią strategii przedsiębiorstwa i wyznacznikiem możliwości rozwoju.

Wzrost i rozwój biznesowy muszą następować przy jednoczesnym działaniu na rzecz społeczeństwa i środowiska.

DZIAŁAMY i zarządzamy ODPOWIEDZIALNIE:

Chcemy być liderami ruchu na rzecz zmiany systemów gospodarczych budując zaufanie wśród mieszkańców Regionów NEXERY, instytucji, lokalnych społeczności i dostawców, jak również przyciągając i zatrzymując pracowników tworząc dla nich stabilne środowisko pracy. Koncentrujemy się na ciągłym doskonaleniu oraz byciu innowacyjnym, aby być odpornym na dynamicznie zachodzące zmiany zarówno klimatyczne, jak i społeczne.

Przyjęcie roli lidera w tworzeniu lepszej przyszłości dla nas wszystkich to nie tylko to, co robimy - to integralna część tego, kim jesteśmy.

Jako liderzy budujemy społeczności, nie tylko zyski.

Jako firma realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju, zaś biznes jest dla nas siłą napędową do czynienia dobra i rozwiązywania istotnych problemów społeczno-środowiskowych.

Chronimy wartości kulturowe, dajemy równe szanse dla wszystkich, wspieramy różnorodność i przeciwdziałamy wykluczeniom cyfrowym.

Otwieramy nowe możliwości w nowym cyfrowym świecie.

Jako firma skupiamy się na wywieraniu pozytywnego wpływu na otaczający nas świat i inspirowaniu innych działając zgodnie z naszymi wartościami.

Nasza wizja ESG może być podsumowana przez trzy główne filary:

1.Wiarygodność Działamy z zaangażowaniem i nastawieniem na realizację naszych celów.

2.Innowacyjność Stosujemy innowacyjne podejście do doskonalenia i ciągle staramy się być coraz lepsi, stawiamy sobie nowe wyzwania i dążymy do ich realizacji, motywując również naszych dostawców do stosowania zasad zrównoważonego rozwoju.

3.Spełnianie standardów Stosujemy się do nowych standardów - nie tylko jako obowiązków prawnych, ale także tych wymogów i oczekiwań kierowanych do odpowiedzialnych podmiotów gospodarczych i uczestników życia społecznego.

Wierzymy, że wartości te wpływają na kulturę biznesu, którego częścią jesteśmy, dlatego chcemy aktywnie partycypować w tworzeniu świata, w którym zrownoważony rozwój, wzajemna odpowiedzialność, otwartość i szacunek są respektowane i doceniane.

Zamierzamy chronić i zwiększać znaczenie prowadzenia zrównoważonego biznesu w dłuższej perspektywie poprzez zrównoważony wzrost w zakresie czynników środowiskowych, społecznych i korporacyjnych.

Polityka ESG NEXERYPolityka ESG NEXERY
Pobierz

1. Zobowiązania środowiskowe (Environmental)

Naszym priorytetem jest ograniczenie wpływu działalności NEXERY na środowisko oraz oparcie naszego funkcjonowania na zasadach zrównoważonego rozwoju. Dbamy o to, by realizacja standardów środowiskowych na stałe wpisała się w trzon naszej działalności.

Celem NEXERY w zakresie zobowiązań środowiskowych jest przede wszystkim prowadzenie transparentnej, odpowiedzialnej i zrównoważonej środowiskowo działalności, przy uwzględnieniu dbałości o zachowanie bioróżnorodności oraz oszczędnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów.

Technologia światłowodowa NEXERY sprzyja cyfrowej ekologii, dlaczego?

  • Zasoby: Włókna szklane oraz tworzywa sztuczne, z których produkowane są przewody światłowodowe, to starannie dobrane materiały o parametrach pozwalających na ultraszybkie przewodzenie sygnału. Surowce mogą być wydobywane lub poddawane recyklingowi. Światłowody są wykonane z krzemianu, który jest dostępny w praktycznie nieograniczonych ilościach.
  • Transport: Światłowody są lekkie i cienkie. Przy niewielkim wysiłku możemy transportować ich duże ilości.
  • Wydajność: Kable światłowodowe oferują bardzo wysoką wydajność w zakresie transmisji danych, a tym samym w erze cyfryzacji. W transmisji danych 1 kg szkła jest tak wydajny, jak 1000 kg miedzi. Sieci światłowodowe są bardziej odporne na awarie niż sieci miedziane i wymagają mniej konserwacji.
  • Elastyczność i żywotność: współdzielone łącze umożliwia dostęp do różnych usług telekomunikacyjnych jednocześnie, operatorzy nie muszą budować własnej sieci. Wyższa wytrzymałość instalacji oznacza rzadsze wymiany sprzętu i mniejszą ilość wykorzystywanych tworzyw sztucznych.
  • Ślad węglowy: ślad węglowy światłowodów w trakcie transmisji danych jest niższy niż tradycyjnych sieci miedzianych. Powodem jest to, że transmisja sygnału optycznego wymaga mniej energochłonnych wzmacniaczy i urządzeń aktywnych niż transmisja sygnału elektrycznego.

2. Zobowiązania społeczne (Social)

Wierzymy, że bycie uczciwym przedsiębiorcą jest dobrą praktyką biznesową, chcemy więc zapewnić, że podstawowe usługi, które świadczymy, przyczynią się do poprawy sytuacji wszystkich interesariuszy, na których oddziałowujemy.

Pilotujemy program NEXERA Heroes oraz Regiony NEXERY w ramach, których działamy charytatywnie oraz wspieramy nasze Regiony i ich mieszkańców. Nasze inwestycje przyczyniają się do spełnienia ważnych potrzeb w społeczeństwie, są nierozerwalnie związane z życiem społeczności, w których działamy.

Chcemy tworzyć biznes, który służy potrzebom ludzi.

O tym co robimy dla społeczności lokalnych, jak angażujemy się w ich codzienne życie przeczytać można w naszych co rocznych raportach naszego autorskiego programu NEXERA Heroes.

Polityka różnorodności Polityka różnorodności
Pobierz
Polityka praw człowiekaPolityka praw człowieka
Pobierz
Polityka przeciwdziałania niewolnictwuPolityka przeciwdziałania niewolnictwu
Pobierz

3. Zobowiązania związane z ładem korporacyjnym (Governance)

Pragniemy stworzyć wiodące i zrównoważone przedsiębiorstwo zaanagażowane w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Naszym celem jest prowadzenie działalności we wzajemnym poszanowaniu i uczciwości. Chcemy oddziałowywać również na podmioty, z którymi współpracujemy i wymagać od nich przestrzegania zasad i wartości, którymi sami kierujemy się w naszej działalności.

Kodeks dostawcy Kodeks dostawcy
Pobierz
Zgłoszenie nieprawidłowościZgłoszenie nieprawidłowości
Pobierz
Polityka antykorupcyjnaPolityka antykorupcyjna
Pobierz