#SzkołyNEXERY

Naszą sieć dostarczamy w 4 Regionach Polski. Sprawdź, gdzie budujemy naszą sieć.

Region

Warmii i Mazur

473

lokalizacje placówek oświatowych

Region Kujaw

z Pomorzem i Mazowszem

501

lokalizacji placówek oświatowych

Region

Łódzki

414

lokalizacji placówek oświatowych

Region

Świętokrzyski

488

lokalizacji placówek oświatowych

background image