Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy w jednym miejscu odpowiedzi na pytania, z którymi najczęściej spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Zachęcamy do ich lektury!

Korzystanie ze światłowodu NEXERY

Jesteśmy w trakcie intensywnych prac budowlanych, które będziemy prowadzić w najbliższych latach. Szczegółowe harmonogramy prac powstają na bieżąco, a informacje o dacie uruchomieniu sieci w konkretnych adresach udostępniamy publicznie na naszej stronie z niewielkim wyprzedzeniem. Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić status budowy sieci w konkretnej miejscowości.

Interaktywna Mapa

Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić czy dany adres znajduje się w zasięgu sieci NEXERY.

Interaktywna Mapa

NEXERA zobowiązana jest do wybudowania przyłącza do wszystkich szkół objętych realizowanymi projektami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na co dostała dofinansowanie ze środków publicznych. Szkoły muszą zostać podłączone do dostępowej sieci światłowodowej, ponieważ wynika to z umów zawartych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Lista zawiera ponad 1800 lokalizacji szkół w 4 Regionach: Świętokrzyskim, Łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur.

W interesie szkół objętych projektami NEXERY jest umożliwienie przyłączenia do sieci, ponieważ na naszym łączu będzie zapewniony bezpłatny dostęp do bardzo szybkiego Internetu, świadczony przez Operatora Sieci Edukacyjnej (OSE). Budowa przyłącza do sieci NEXERA może wymagać dostępu do terenu i budynku szkoły. Zgodę na dostęp wyraża administrator szkoły.

Przyłączana szkoła czy inna placówka edukacyjna, nie ponosi kosztów budowy ani utrzymania naszej sieci i urządzeń. Usługę szybkiego Internetu o przepływności 100:100 Mb/s każda szkoła przyłączona przez NEXERĘ otrzymuje za darmo w ramach programu Operatora Sieci Edukacyjnej (OSE), finansowanego z budżetu państwa. Jednocześnie, w każdej chwili dana placówka może zwiększyć tę prędkość, zamawiając dodatkowe bloki 50Mb/s za pośrednictwem OSE.

NEXERA jest operatorem hurtowym i udostępnia swoją sieć operatorom detalicznym. W przypadku szkół i innych placówek edukacyjnych, to Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dostarcza usługę dostępu do Internetu do szkół w zasięgu naszej sieci, to oznacza, że szkoła podpisuje umowę z OSE. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz wykaz placówek oświatowych objętych programem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej www.ose.gov.pl

Właścicielem sieci jest firma Nexera Sp. z o.o. (NEXERA), która jest operatorem hurtowym. To z NEXERĄ operatorzy detaliczni (ogólnopolscy, jak i lokalni) podpisują umowy na korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej i usług hurtowych.

W sprawach związanych z udostępnieniem nieruchomości na potrzeby budowy sieci NEXERY prosimy kontaktować się pod adres email kontakt@nexera.pl.

Budowa światłowodu

NEXERA zobowiązana jest do wybudowania przyłącza do wszystkich szkół objętych realizowanymi projektami Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), na co dostała dofinansowanie ze środków publicznych. Szkoły muszą zostać podłączone do dostępowej sieci światłowodowej, ponieważ wynika to z umów zawartych z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Lista zawiera ponad 1800 lokalizacji szkół w 4 Regionach: Świętokrzyskim, Łódzkim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Warmii i Mazur.

W interesie szkół objętych projektami NEXERY jest umożliwienie przyłączenia do sieci, ponieważ na naszym łączu będzie zapewniony bezpłatny dostęp do bardzo szybkiego Internetu, świadczony przez Operatora Sieci Edukacyjnej (OSE). Budowa przyłącza do sieci NEXERA może wymagać dostępu do terenu i budynku szkoły. Zgodę na dostęp wyraża administrator szkoły.

Przyłączana szkoła czy inna placówka edukacyjna, nie ponosi kosztów budowy ani utrzymania naszej sieci i urządzeń. Usługę szybkiego Internetu o przepływności 100:100 Mb/s każda szkoła przyłączona przez NEXERĘ otrzymuje za darmo w ramach programu Operatora Sieci Edukacyjnej (OSE), finansowanego z budżetu państwa. Jednocześnie, w każdej chwili dana placówka może zwiększyć tę prędkość, zamawiając dodatkowe bloki 50Mb/s za pośrednictwem OSE.

NEXERA jest operatorem hurtowym i udostępnia swoją sieć operatorom detalicznym. W przypadku szkół i innych placówek edukacyjnych, to Ogólnopolska Sieć Edukacyjna (OSE) dostarcza usługę dostępu do Internetu do szkół w zasięgu naszej sieci, to oznacza, że szkoła podpisuje umowę z OSE. Szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu oraz wykaz placówek oświatowych objętych programem Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej znajdą Państwo na stronie internetowej www.ose.gov.pl

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Użytkownik końcowy nie ponosi kosztów budowy sieci, a w szczególności doprowadzenia przyłącza do domu.

Właścicielem sieci jest firma Nexera Sp. z o.o. (NEXERA), która jest operatorem hurtowym. To z NEXERĄ operatorzy detaliczni (ogólnopolscy, jak i lokalni) podpisują umowy na korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej i usług hurtowych.

W sprawach związanych z udostępnieniem nieruchomości na potrzeby budowy sieci NEXERY prosimy kontaktować się pod adres email kontakt@nexera.pl.

Jako beneficjent konkursów organizowanych przez CPPC, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jesteśmy zobowiązani zapewnić zasięg sieci światłowodowy w konkretnych lokalizacjach i adresach. W pierwszej kolejności realizujemy zobowiązania wynikające z Programu i wykonujemy prace, na które uzyskaliśmy dofinansowanie. Mamy jednak świadomość tego, że niektóre domy i adresy, zlokalizowane nieopodal naszej sieci, nie zostały uwzględnione w projektach POPC, a również potrzebują dostępu do światłowodowego internetu. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzać zakres naszej inwestycji, co już realizujemy opierając się na własnych środkach finansowych. Czasami jednak, nie jesteśmy w stanie pokryć zasięgiem całych miejscowości, również ze względów technicznych. Jednocześnie informujemy, że na stronie UKE można zgłaszać zapotrzebowanie na internet w konkretnym adresie: www.wyszukiwarka.uke.gov.pl. Zachęcamy do zgłoszenie swojego adresu. Ponadto zachęcamy do pobrania przewodnika dotyczącego projektowania sieci, stworzonego przez CPPC: https://www.telko.in/download,6690,cppc_instrukcjaPOPC_a4_v05.pd

Za pośrednictwem sieci NEXERY świadczone są usługi umożliwiające w gospodarstwach domowych dostęp do Internetu o minimalnej przepływności 300 Mb/s. Dla szkół minimalna przepływność wynosi 100 Mb/s w ruchu symetrycznym. Najwyższa możliwa prędkość to nawet 1 Gb/s.

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach którego NEXERA buduje sieć i uzyskuje dofinansowanie określane są przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), które w zakresie konkursu wskazuje białe plamy NGA. Są to punkty adresowe, w których obecnie nie ma i nie jest planowana budowa sieci w technologii FTTH (Fiber to the Home). NEXERA buduje dostępową sieć światłowodową (NGA) w miejscach, które zostały wskazane przez CPPC jako białe plamy NGA. Umowa z CPPC zobowiązuje NEXERĘ do zbudowania sieci we wszystkich tych punktach.

Przygotowujemy projekt naszej sieci na danym obszarze i potwierdzamy adresy, wstępnie wybrane do projektu. Weryfikujemy możliwość wybudowania światłowodu. Czasem, z przyczyn technicznych, do niektórych lokalizacji nie uda się zbudować naszej sieci. Najistotniejsze na tym etapie jest pozyskanie zgód na budowę. Im szybciej pozyskamy zgody, tym szybciej zbudujemy sieć, z której skorzystasz Ty i cały Region. W tym momencie jeszcze nie wiemy, kiedy usługi będą dostępne.

To czas intensywnej pracy naszych wykonawców. Budowa podzielona jest na tzw. paczki, zawierające zwykle kilka miejscowości. Sieć jest ukończona wtedy, gdy we wszystkich paczkach (wszystkich adresach) kończą się prace budowlane, dlatego prosimy o cierpliwość. To, że w Twoim miejscu zamieszkania wisi już światłowód na słupie nie musi oznaczać, że budowa już się zakończyła. Usługi będą dostępne za mniej niż 9 miesięcy.

Sieć już jest zbudowana, ale musimy jeszcze sprawdzić, czy usługi będą odpowiedniej jakości, gdy ją uruchomimy. Upewniamy się, czy infrastruktura została zbudowana według wytycznych i przeprowadzamy szczegółowe pomiary. Tylko jeśli spełni nasze najwyższe standardy, będziemy mieli pewność, że usługi będą dostarczane bez zakłóceń. Usługi będą dostępne w następnym miesiącu.

Mieszkańcy, którzy znaleźli się w jej zasięgu, mogą wybierać spośród ofert wielu operatorów i cieszyć się dostępem do internetu o najwyższej prędkości i jakości. Mieszkańcy, którzy wybrali już swojego operatora ustalają termin budowy przyłącza i uruchomienia usługi.