news

Za nami pierwszy etap Uniwersytetu Sukcesu!

20-12-2021

To już trzecia edycja organizowanego przez Fundację Digital University programu Uniwersytet Sukcesu, którego partnerem jest Nexera. Program skierowany jest do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy i poszukują swoich pasji. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu 5 uczestniczek ma okazję wziąć udział w tym wyjątkowym projekcie, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji cyfrowych i komunikacyjnych. W tegorocznej edycji jednym z mentorów Uniwersytetu jest Paweł Hordyński, członek zarządu Nexery.

W Uniwersytecie Sukcesu uczestniczą kobiety pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, pochodzące często ze środowisk wykluczonych. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. W ramach Uniwersytetu uczestniczki biorą udział w warsztatach oraz kursach specjalistycznych dopasowanych do ich zainteresowań, współpracują także z doradcami zawodowymi oraz mentorami. Pod okiem specjalistów nabywają nowe kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, aby wyrównać swoje szanse na rynku pracy.

  • Od początku Nexera angażuje się w projekty mające na celu wyrównywanie szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Polaków. Dlatego z dumą wspieramy inicjatywy, takie jak Uniwersytet Sukcesu i cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu 5 młodych kobiet ma okazje uczestniczyć w tym niezwykle ważnym programie. Udział w programie będzie dla nich nie tylko impulsem do poznania nowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, ale także okazją do odnalezienia swojej drogi zawodowej i rozwoju pasji – mówi Paweł Hordyński, członek zarządu Nexery.

Fundacja Digital University prowadzi wiele projektów edukacyjnych dotyczących obszaru wykluczenia technologicznego. W ramach jej działalności podopieczni domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych uczą się zawodów przyszłości.

The Digital University Foundation is offering a number of educational projects pertaining to the area of technological exclusion. As part of its operation, care leavers, children who attend youth community centres and children from disadvantaged milieus can learn the professions of the future.