news

Finał XI edycji Akademii Przywództwa Liderów Oświaty (APLO) za nami!

24-09-2021

22 września w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczystość podsumowująca XI edycję Akademii Przywództwa Liderów Oświaty Instytutu Humanites. W tym roku po raz kolejny byliśmy partnerem projektu. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu 4 dyrektorów z Regionów NEXERY miało okazję wziąć udział w wyjątkowym projekcie edukacyjnym, którego celem jest rozwój kompetencji menadżerskich i biznesowych wśród nauczycieli.

  • Nexera od początku zaangażowana jest w życie mieszkańców, a realizowane przez nas inicjatywy stanowią odpowiedź na realne potrzeby lokalnych społeczności. Idea APLO łączy ludzi z technologią, przyczynia się do realizacji celów edukacyjnych oraz wyrównuje szanse dzieci i młodzieży z małych miejscowości i obszarów wiejskich. Program wspiera rozwój dyrektorów - liderów, którzy w swej pracy kompetentnie będą wykorzystywać potencjał internetu i technologii. Ta koncepcja ściśle wpisuje się w nasze cele, dlatego zdecydowaliśmy się zostać partnerem zarówno ubiegłorocznego przedsięwzięcia, jak i bieżącej edycji programu - powiedział Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

  • Tempo zmian w otaczającym nas świecie sprawia, że współczesna edukacja ma duży problem, aby za nimi nadążyć. Pandemia pokazała, że potrzebujemy wzmocnienia samosterowności człowieka, jego „wewnętrznego kompasu” i zdolności krytycznego myślenia. Niestety kluczowe dziś kompetencje, takie jak ciekawość świata, umiejętność uczenia się i oduczania, inteligencja emocjonalna, budowanie relacji i współpracy, samodzielność, wytrwałość czy branie odpowiedzialności za podejmowane decyzje, ciągle nie są dostatecznie rozwijane. Dlatego tym ważniejsze jest to, aby dyrektorzy szkół byli nie tylko administratorami, ale sprawnymi liderami, mającymi zdolność angażowania nauczycieli, uczniów, rodziców i otoczenia szkoły, by móc przygotować młode pokolenie nie tylko do kolejnego testu, ale do samodzielnego, odpowiedzialnego, a także bardziej szczęśliwego życia - dodaje Zofia Dzik, impact inwestor, przedsiębiorca i twórca APLO.

Nexera jest również partnerem XII edycji APLO. W bieżącym cyklu warsztatowym Akademii Przywództwa Liderów Oświaty bierze udział 5 dyrektorów z Regionów NEXERY.