Raport #RegionyNEXERY

Budujemy sieć światłowodową na obszarze 4 Regionów: Kujaw z Pomorzem i Mazowszem, Warmii i Mazur, Łódzkiego oraz Świętokrzyskiego. Postanowiliśmy sprawdzić jaką rolę odgrywa dostęp do szybkiej sieci internetowej dla osób żyjących w tych Regionach. Pierwszy Raport #RegionyNEXERY powstał w 2019 roku.

Raport #RegionyNEXERY2021 – czas uwolnić potencjał Regionów NEXERY!

Prezentujemy trzecią edycję Raportu #RegionyNEXERY. Publikacja powstała na podstawie autorskiego badania, zrealizowanego na przełomie marca i kwietnia 2021 r. przez prestiżową agencję badawczą GfK wśród mieszkańców, nauczycieli, przedsiębiorców i urzędników z czterech Regionów Polski: Regionu Świętokrzyskiego, Łódzkiego, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Regionu Warmii i Mazur. To jedno z najbardziej przekrojowych źródeł wiedzy o polskich internautach na obszarach, w których brakuje dostępu do szerokopasmowego internetu lub w których dostęp ten jest ograniczony.

Zachęcamy do lektury Raportu #RegionyNEXERY2021

Raport podzieliliśmy na 5 obszarów tematycznych:

• Życie codzienne • Biznes • Edukacja • Urzędy • Regiony NEXERY

Wiele danych zaskakuje, jednak już trzeci rok z rzędu potwierdziliśmy, że internet otwiera nowe możliwości na lepsze życie, pracę i prowadzenie biznesu. I choć mieszkańcy Regionów NEXERY pod wieloma względami doceniają swoje miejscowości, to jednak mamy jeszcze wiele do zrobienia, aby poprawić ich atrakcyjność i obudzić uśpiony potencjał. Dostęp do infrastruktury szerokopasmowej jest kluczowy na drodze do zrównoważonego rozwoju.

Raport #RegionyNEXERY2021Raport #RegionyNEXERY2021
Pobierz

Zobacz poprzednie edycje raportu #RegionyNEXERY

Raport #RegionyNEXERY2020Raport #RegionyNEXERY2020
Pobierz
Raport #RegionyNEXERY2019Raport #RegionyNEXERY2019
Pobierz