Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim "C" " nr. POPC.01.01.00-26-0032/20-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Świętokrzyskiego "C" 4.26c" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Świętokrzyskim "C".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 434,58 km, która obejmie zasięgiem sieci 7 101 gospodarstw domowych, utworzy 38 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 10 ochotniczych straży pożarnych.

Wartość ogólna projektu: 33 004 719,81 PLN Wartość dofinansowania: 18 917 068,48 PLN Termin realizacji inwestycji: 30.11.2020r. - 30.11.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.