Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim "A" " nr. POPC.01.01.00-26-0033/20-00

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Świętokrzyskiego "A" 4.26a" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Świętokrzyskim "A".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 516,93 km, która obejmie zasięgiem sieci 8 613 gospodarstw domowych, utworzy 71 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 10 ochotniczych straży pożarnych.

Wartość ogólna projektu: 48 312 077,95 PLN Wartość dofinansowania: 21 096 809,89 PLN Termin realizacji inwestycji: 30.11.2020r. - 30.11.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.