Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Skierniewickim" nr. POPC.01.01.00-10-0115/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Skierniewickiego 3.1.10.19" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Skierniewickim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1 043,71 km, która obejmie zasięgiem sieci 22 177 gospodarstw domowych, utworzy 57 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 161 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 76 436 241,78 PLN Wartość dofinansowania: 42 718 233,75 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.