Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim "B" ” nr. POPC.01.01.00-26-0119/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru sandomiersko-jędrzejowskiego „B” 3.3.26.53b" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim "B".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1389,94 km, która obejmie zasięgiem sieci 33 857 gospodarstw domowych, utworzy 110 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 254 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 102 604 734,09 PLN Wartość dofinansowania: 53 637 800,74 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.20217r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.