Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim A" nr. POPC.01.01.00-26-0128/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Sandomiersko-Jędrzejowskiego "A" 3.3.26.53A" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim "A".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 768,76 km, która obejmie zasięgiem sieci 20 636 gospodarstw domowych, utworzy 76 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 131 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 60 558 775,71 PLN Wartość dofinansowania: 35 060 908,30 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.