Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sieradzkim" nr. POPC.01.01.00-10-0114/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Sieradzkiego 3.1.10.18" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Sieradzkim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1 215,75 km, która obejmie zasięgiem sieci 35 159 gospodarstw domowych, utworzy 121 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 234 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 106 167 056,40 PLN Wartość dofinansowania: 53 312 165,01 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.