Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Płockim" nr. POPC.01.01.00-14-0077/18-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Płockiego 3.1.14.70" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Płockim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 2988 km, która obejmie zasięgiem sieci 29 190 gospodarstw domowych, utworzy 27 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 245 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 136 296 799,03 PLN Wartość dofinansowania: 78 280 707,20 PLN Termin realizacji inwestycji: 24.08.2018r. - 30.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.