Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Piotrkowskim” nr. POPC.01.01.00-10-0113/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Piotrkowskiego „A” 3.1.10.17a" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Piotrkowskim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 887,10 km, która obejmie zasięgiem sieci 22 441 gospodarstw domowych, utworzy 44 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 130 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 68 894 190,51 PLN Wartość dofinansowania: 34 505 910,87 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.