Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Olsztyńskim" nr. POPC.01.01.00-28-0130/17-00

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Olsztyńskiego 3.6.28.56" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Olsztyńskim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1 171,24 km, która obejmie zasięgiem sieci 30 864 gospodarstw domowych, utworzy 116 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 280 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 91 871 818,05 PLN Wartość dofinansowania: 49 936 795,13 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.