Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim A" nr. POPC.01.01.00-10-0028/20-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Łódzkiego "A" 4.10a" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Łódzkim "A".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 681,64 km, która obejmie zasięgiem sieci 8 339 gospodarstw domowych, utworzy 47 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 9 ochotniczych straży pożarnych.

Wartość ogólna projektu: 52 602 425,50 PLN Wartość dofinansowania: 21 387 694,45 PLN Termin realizacji inwestycji: 30.11.2020r. - 30.11.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.