Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Kieleckim "B" " nr. POPC.01.01.00-26-0126/17-00

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Kieleckiego "B" 3.3.26.52 B" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Kieleckim "B".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1 200,64 km, która obejmie zasięgiem sieci 38 209 gospodarstw domowych, utworzy 75 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 138 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 94 748 678,58 PLN Wartość dofinansowania: 35 150 010,59 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.