Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Kieleckim "A" " nr.POPC.01.01.00-26-0125/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Kieleckiego "A" 3.3.26.52A" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Kieleckim "A".

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 837,44 km, która obejmie zasięgiem sieci 28 121 gospodarstw domowych, utworzy 60 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 121 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 68 752 025,88 PLN Wartość dofinansowania: 33 598 893,73 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.08.2022r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.