Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Inowrocławskim" nr. POPC.01.01.00-04-0117/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Inowrocławskiego 3.6.04.67" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Inowrocławskim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 660,84 km, która obejmie zasięgiem sieci 15 092 gospodarstw domowych, utworzy 40 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 185 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 54 785 781,78 PLN Wartość dofinansowania: 31 683 270,86 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.