Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Grudziądzkim" nr. POPC.01.01.00-04-0116/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Grudziądzkiego 3.6.04.07" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Grudziądzkim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1 066,04 km, która obejmie zasięgiem sieci 17 701 gospodarstw domowych, utworzy 68 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 187 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 85 405 489,11 PLN Wartość dofinansowania: 51 209 573,78 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.