Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Ełckim" nr. POPC.01.01.00-28-0129/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Ełckiego 3.6.28.55" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Ełckim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 514,75 km, która obejmie zasięgiem sieci 12 799 gospodarstw domowych, utworzy 42 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 127 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 42 696 956,79 PLN Wartość dofinansowania: 25 213 565,24 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.