Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Elbląskim” nr. POPC.01.01.00-28-0111/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Elbląskiego 3.6.28.54" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Elbląskim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 1080,79 km, która obejmie zasięgiem sieci 26 900 gospodarstw domowych, utworzy 120 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 220 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 82 089 550,56 PLN Wartość dofinansowania: 47 656 124,33 PLN Termin realizacji inwestycji: 22.10.2017r. - 19.01.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.