Projekt POPC

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Bydgosko-Toruńskim” nr. POPC.01.01.00-04-0127/17-00.

Projekt „Sieć NGA dla obszaru Bydgosko-Toruńskiego 3.6.04.06" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr. 1 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”, Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach na obszarze Bydgosko-Toruńskim.

W wyniku realizacji projektu NEXERA wybuduje sieć dostępu do internetu szerokopasmowego o łącznej długości 606,38 km, która obejmie zasięgiem sieci 17 670 gospodarstw domowych, utworzy 53 węzłów dostępowych sieci oraz podłączy do sieci 92 jednostek edukacyjnych.

Wartość ogólna projektu: 55 110 319,74 PLN Wartość dofinansowania: 24 965 829,53 PLN Termin realizacji inwestycji: 28.11.2017r. - 19.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.