Prędkość usług BSA

Zobacz, jakie prędkości mają profile usług BSA.

  1. Profil usługi to prędkość transmisji określona w warstwie L3, wskazana w cenniku usługi BSA;

  2. Prędkość maksymalna to 100% prędkości określonej w Profilu usługi (wyjątek to opcja 1000Mbps, dla której nie ma takiej możliwości ze względu na port GE na ONT). Prędkość maksymalna możliwa jest do osiągnięcia co najmniej raz na dobę (w porze zmniejszonego obciążenia sieci);

  3. Prędkość zwykle dostępna to 80% prędkości określonej w Profilu usługi. Prędkość zwykle dostępna możliwa jest do osiągniecia przez 70% czasu cyklu dobowego.

  4. Prędkość minimalna dla wszystkich opcji to 35% prędkości określonej w Profilu usługi.