Projekt POPC

Nexera Sp. z o.o. jest beneficjentem 20 projektów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach drugiego i trzeciego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tym samym uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w poniższych obszarach konkursowych w 4 Regionach.

Łącznie, dofinansowana sieć wybudowana przez Nexera Sp. z o.o. (NEXERA) obejmie 362,247 gospodarstw domowych w „białych adresach NGA” i prawie 3 000 szkoły. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 712 432 626,6 zł.

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Bydgosko-Toruńskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Elbląskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Ełckim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Grudziądzkim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Inowrocławskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Kieleckim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Kieleckim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Olsztyńskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Piotrkowskim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Płockim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sieradzkim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Skierniewickim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim D", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim C", czytaj więcej TUTAJ

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.6.28.54POPC.01.01.00-28-0111/17-00Elbląski23 383178
3.6.28.55POPC.01.01.00-28-0129/17-00Ełcki11 63197
3.6.28.56POPC.01.01.00-28-0130/17-00Olsztyński26 882198
ID Obszaru
3.6.28.54
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-28-0111/17-00
Obszar
Elbląski
Gospodarstwa domowe
23 383
Placówki oświatowe
178
ID Obszaru
3.6.28.55
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-28-0129/17-00
Obszar
Ełcki
Gospodarstwa domowe
11 631
Placówki oświatowe
97
ID Obszaru
3.6.28.56
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-28-0130/17-00
Obszar
Olsztyński
Gospodarstwa domowe
26 882
Placówki oświatowe
198

Razem

61 896Gosparstwa Domowe

473Placówki oświatowe

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.6.04.06POPC.01.01.00-04-0127/17-00Bydgosko-Toruński15 35270
3.6.04.07POPC.01.01.00-10-0116/17-00Grudziądzki15 387163
3.6.04.67POPC.01.01.00-10-0117/17-00Inowrocławski13 116115
3.1.14.70POPC.01.01.00-14-0077/18-00Płocki29 190153
ID Obszaru
3.6.04.06
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-04-0127/17-00
Obszar
Bydgosko-Toruński
Gospodarstwa domowe
15 352
Placówki oświatowe
70
ID Obszaru
3.6.04.07
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0116/17-00
Obszar
Grudziądzki
Gospodarstwa domowe
15 387
Placówki oświatowe
163
ID Obszaru
3.6.04.67
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0117/17-00
Obszar
Inowrocławski
Gospodarstwa domowe
13 116
Placówki oświatowe
115
ID Obszaru
3.1.14.70
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-14-0077/18-00
Obszar
Płocki
Gospodarstwa domowe
29 190
Placówki oświatowe
153

Razem

73 045Gosparstwa Domowe

501Placówki oświatowe

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.1.10.17aPOPC.01.01.00-10-0113/17-00Piotrkowski19 47599
3.1.10.18POPC.01.01.00-10-0114/17-00Sieradzki30 556182
3.1.10.19POPC.01.01.00-10-0115/17-00Skierniewicki19 268133
4.10aPOPC.01.01.00-10-0028/20 Sieć NGAŁodzki A8 3390
4.10b POPC.01.01.00-10-0029/20 Sieć NGAŁódzki B7 7370
4.10d POPC.01.01.00-10-0030/20Łódzki D10 2400
ID Obszaru
3.1.10.17a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0113/17-00
Obszar
Piotrkowski
Gospodarstwa domowe
19 475
Placówki oświatowe
99
ID Obszaru
3.1.10.18
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0114/17-00
Obszar
Sieradzki
Gospodarstwa domowe
30 556
Placówki oświatowe
182
ID Obszaru
3.1.10.19
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0115/17-00
Obszar
Skierniewicki
Gospodarstwa domowe
19 268
Placówki oświatowe
133
ID Obszaru
4.10a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0028/20 Sieć NGA
Obszar
Łodzki A
Gospodarstwa domowe
8 339
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.10b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0029/20 Sieć NGA
Obszar
Łódzki B
Gospodarstwa domowe
7 737
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.10d
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0030/20
Obszar
Łódzki D
Gospodarstwa domowe
10 240
Placówki oświatowe
0

Razem

95 615Gosparstwa Domowe

414Placówki oświatowe

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.3.26.52aPOPC.01.01.00-26-0125/17-00Kielecki A25 545112
3.3.26.52bPOPC.01.01.00-26-0126/17-00Kielecki B34 714110
3.3.26.53aPOPC.01.01.00-26-0128/17-00Sandomiersko-Jędrzejowski A17 937101
3.3.26.53bPOPC.01.01.00-26-0119/17-00Sandomiersko-Jędrzejowski B29 436165
4.26aPOPC.01.01.00-26-0033/20Świętokrzyski A8 6130
4.26b POPC.01.01.00-26-0031/20Świętokrzyski B8 2930
4.26cPOPC.01.01.00-26-0032/20Świętokrzyski C7 1010
ID Obszaru
3.3.26.52a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0125/17-00
Obszar
Kielecki A
Gospodarstwa domowe
25 545
Placówki oświatowe
112
ID Obszaru
3.3.26.52b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0126/17-00
Obszar
Kielecki B
Gospodarstwa domowe
34 714
Placówki oświatowe
110
ID Obszaru
3.3.26.53a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0128/17-00
Obszar
Sandomiersko-Jędrzejowski A
Gospodarstwa domowe
17 937
Placówki oświatowe
101
ID Obszaru
3.3.26.53b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0119/17-00
Obszar
Sandomiersko-Jędrzejowski B
Gospodarstwa domowe
29 436
Placówki oświatowe
165
ID Obszaru
4.26a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0033/20
Obszar
Świętokrzyski A
Gospodarstwa domowe
8 613
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.26b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0031/20
Obszar
Świętokrzyski B
Gospodarstwa domowe
8 293
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.26c
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0032/20
Obszar
Świętokrzyski C
Gospodarstwa domowe
7 101
Placówki oświatowe
0

Razem

131 639Gosparstwa Domowe

488Placówki oświatowe