Projekt POPC

Nexera Sp. z o.o. jest beneficjentem 20 projektów prowadzonych przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), w ramach drugiego i trzeciego naboru I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Tym samym uzyskała decyzję o dofinansowaniu do budowy sieci światłowodowej o przepustowości min. 100 Mb/s w poniższych obszarach konkursowych w 4 Regionach.

Łącznie, dofinansowana sieć wybudowana przez Nexera Sp. z o.o. (NEXERA) obejmie 362,247 gospodarstw domowych w „białych adresach NGA” i prawie 3 000 szkoły. Współfinansowanie inwestycji przez fundusze europejskie w ramach POPC wyniesie 712 432 626,6 zł.

„Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Bydgosko-Toruńskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Elbląskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Ełckim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Grudziądzkim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Inowrocławskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Kieleckim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Kieleckim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Olsztyńskim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Piotrkowskim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Płockim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sieradzkim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Sandomiersko-Jędrzejowskim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Skierniewickim", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Łódzkim D", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim A", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim B", czytaj więcej TUTAJ „Zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu w technologii światłowodowej na obszarze Świętokrzyskim C", czytaj więcej TUTAJ

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.6.28.54POPC.01.01.00-28-0111/17-00Elbląski26 900220
3.6.28.55POPC.01.01.00-28-0129/17-00Ełcki12 799127
3.6.28.56POPC.01.01.00-28-0130/17-00Olsztyński30 864280
ID Obszaru
3.6.28.54
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-28-0111/17-00
Obszar
Elbląski
Gospodarstwa domowe
26 900
Placówki oświatowe
220
ID Obszaru
3.6.28.55
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-28-0129/17-00
Obszar
Ełcki
Gospodarstwa domowe
12 799
Placówki oświatowe
127
ID Obszaru
3.6.28.56
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-28-0130/17-00
Obszar
Olsztyński
Gospodarstwa domowe
30 864
Placówki oświatowe
280

Razem

70 563Gosparstwa Domowe

627Placówki oświatowe

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.6.04.06POPC.01.01.00-04-0127/17-00Bydgosko-Toruński17 67092
3.6.04.07POPC.01.01.00-10-0116/17-00Grudziądzki17 70192
3.6.04.67POPC.01.01.00-10-0117/17-00Inowrocławski15 092185
3.1.14.70POPC.01.01.00-14-0077/18-00Płocki29 190153
ID Obszaru
3.6.04.06
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-04-0127/17-00
Obszar
Bydgosko-Toruński
Gospodarstwa domowe
17 670
Placówki oświatowe
92
ID Obszaru
3.6.04.07
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0116/17-00
Obszar
Grudziądzki
Gospodarstwa domowe
17 701
Placówki oświatowe
92
ID Obszaru
3.6.04.67
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0117/17-00
Obszar
Inowrocławski
Gospodarstwa domowe
15 092
Placówki oświatowe
185
ID Obszaru
3.1.14.70
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-14-0077/18-00
Obszar
Płocki
Gospodarstwa domowe
29 190
Placówki oświatowe
153

Razem

79 653Gosparstwa Domowe

522Placówki oświatowe

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.1.10.17aPOPC.01.01.00-10-0113/17-00Piotrkowski22 441130
3.1.10.18POPC.01.01.00-10-0114/17-00Sieradzki35 159234
3.1.10.19POPC.01.01.00-10-0115/17-00Skierniewicki22 177161
4.10aPOPC.01.01.00-10-0028/20 Sieć NGAŁodzki A8 3390
4.10b POPC.01.01.00-10-0029/20 Sieć NGAŁódzki B7 7370
4.10d POPC.01.01.00-10-0030/20Łódzki D10 2400
ID Obszaru
3.1.10.17a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0113/17-00
Obszar
Piotrkowski
Gospodarstwa domowe
22 441
Placówki oświatowe
130
ID Obszaru
3.1.10.18
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0114/17-00
Obszar
Sieradzki
Gospodarstwa domowe
35 159
Placówki oświatowe
234
ID Obszaru
3.1.10.19
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0115/17-00
Obszar
Skierniewicki
Gospodarstwa domowe
22 177
Placówki oświatowe
161
ID Obszaru
4.10a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0028/20 Sieć NGA
Obszar
Łodzki A
Gospodarstwa domowe
8 339
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.10b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0029/20 Sieć NGA
Obszar
Łódzki B
Gospodarstwa domowe
7 737
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.10d
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-10-0030/20
Obszar
Łódzki D
Gospodarstwa domowe
10 240
Placówki oświatowe
0

Razem

106 093Gosparstwa Domowe

525Placówki oświatowe

ID ObszaruNr Umowy POPCObszarGospodarstwa domowePlacówki oświatowe
3.3.26.52aPOPC.01.01.00-26-0125/17-00Kielecki A28 121121
3.3.26.52bPOPC.01.01.00-26-0126/17-00Kielecki B38 209138
3.3.26.53aPOPC.01.01.00-26-0128/17-00Sandomiersko-Jędrzejowski A20 636131
3.3.26.53bPOPC.01.01.00-26-0119/17-00Sandomiersko-Jędrzejowski B33 857264
4.26aPOPC.01.01.00-26-0033/20Świętokrzyski A8 6130
4.26b POPC.01.01.00-26-0031/20Świętokrzyski B8 2930
4.26cPOPC.01.01.00-26-0032/20Świętokrzyski C7 1010
ID Obszaru
3.3.26.52a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0125/17-00
Obszar
Kielecki A
Gospodarstwa domowe
28 121
Placówki oświatowe
121
ID Obszaru
3.3.26.52b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0126/17-00
Obszar
Kielecki B
Gospodarstwa domowe
38 209
Placówki oświatowe
138
ID Obszaru
3.3.26.53a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0128/17-00
Obszar
Sandomiersko-Jędrzejowski A
Gospodarstwa domowe
20 636
Placówki oświatowe
131
ID Obszaru
3.3.26.53b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0119/17-00
Obszar
Sandomiersko-Jędrzejowski B
Gospodarstwa domowe
33 857
Placówki oświatowe
264
ID Obszaru
4.26a
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0033/20
Obszar
Świętokrzyski A
Gospodarstwa domowe
8 613
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.26b
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0031/20
Obszar
Świętokrzyski B
Gospodarstwa domowe
8 293
Placówki oświatowe
0
ID Obszaru
4.26c
Nr Umowy POPC
POPC.01.01.00-26-0032/20
Obszar
Świętokrzyski C
Gospodarstwa domowe
7 101
Placówki oświatowe
0

Razem

144 830Gosparstwa Domowe

654Placówki oświatowe