Oferta ramowa

Jesteśmy wyłącznie hurtowym operatorem telekomunikacyjnym i świadczymy usługi dostępu do infrastruktury tylko Operatorom (Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym). Dzięki naszej światłowodowej sieci dostępowej FTTH, operatorzy telekomunikacyjni i telewizji kablowych mogą świadczyć mieszkańcom gospodarstw domowych w zasięgu sieci NEXERY najnowocześniejsze usługi telekomunikacyjne w atrakcyjnych pakietach.

Nowa oferta ramowa ważna od dnia 1 października 2023 r.

W dniu 27 czerwca 2023 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmiany w ofercie hurtowej NEXERY. Zmieniona oferta ramowa obowiązuje od dnia 1 października 2023 r.

Oferta ramowa ważna do dnia 30 września 2023 r.

W dniu 25 marca 2022 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmiany w ofercie hurtowej NEXERY.

Oferta Ramowa weszła w życie w dniu 28 czerwiec 2022 r i obowiązuje do 30 wrzesień 2023 r.

Cennik promocyjny usług BSA - Promocja - „Kompas cyfrowy”

Oferta ważna od 14 kwietnia 2023 r.

Cennik promocyjny usług BSA - "promocja saturacyjna"

Oferta ważna od 10 września 2022 r.

Oferta ramowa - transmisja danych do jednostek oświatowych

Usługi dostępu do łączy abonenckich na potrzeby transmisji danych do Jednostek Oświatowych (szkół) NEXERA świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową wraz z Cennikiem zaakceptowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 sierpnia 2018 r. Dokumenty (w formie Wzoru Umowy wraz załącznikami) składające się na Ofertę Ramową NEXERY, można pobrać poniżej. Informacje o adresach jednostek oświatowych w zasięgu Sieci NEXERY (adresy szkół) znajdują się w sekcji Informacje Ogólne.