Oferta ramowa

Jesteśmy wyłącznie hurtowym operatorem telekomunikacyjnym i świadczymy usługi dostępu do infrastruktury tylko Operatorom (Przedsiębiorcom Telekomunikacyjnym). Dzięki naszej światłowodowej sieci dostępowej FTTH, operatorzy telekomunikacyjni i telewizji kablowych mogą świadczyć mieszkańcom gospodarstw domowych w zasięgu sieci NEXERY najnowocześniejsze usługi telekomunikacyjne w atrakcyjnych pakietach.

W dniu 14 grudnia 2019 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmienioną ofertę hurtową NEXERY. Nowa Oferta Ramowa rozszerza katalog rodzajów zabezpieczenia roszczeń NEXERY wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań klientów powstałych w związku z realizacją usług NEXERY. NEXERA wraz z Prezesem UKE ustaliła, iż poza dotychczas stosowanym przez NEXERĘ zabezpieczeniem w postaci Gwarancji Bankowej Operator Korzystający będzie mógł ustanowić (alternatywnie w stosunku do Gwarancji Bankowej) kaucję pieniężną.

Plik Oferta Ramowa zawiera następujące elementy:

  • umowa ramowa
  • załącznik nr 4 - NEXERA cennik
  • załącznik nr 5 - umowa BSA
  • załącznik nr 6 - NEXERA dostęp do kanalizacji
  • załącznik nr 7 - NEXERA dzierżawa ciemnych włókien
  • załącznik nr 8 - NEXERA LLU
  • załącznik nr 9 - NEXERA kolokacja i połączenie sieci
  • załącznik nr 10 - Opcjonalna zgoda na wykorzystywanie przez NEXERĘ nazwy i logotypu OK w działaniach reklamowych i marketingowych

Oferta ramowa - transmisja danych do jednostek oświatowych

Usługi dostępu do łączy abonenckich na potrzeby transmisji danych do Jednostek Oświatowych (szkół) NEXERA świadczy na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o Ofertę Ramową wraz z Cennikiem zaakceptowanym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej w dniu 2 sierpnia 2018 r. Dokumenty (w formie Wzoru Umowy wraz załącznikami) składające się na Ofertę Ramową NEXERY, można pobrać poniżej. Informacje o adresach jednostek oświatowych w zasięgu Sieci NEXERY (adresy szkół) znajdują się w sekcji Informacje Ogólne.

Promocja na usługi BSA

Od 15 października 2020 roku uruchamiamy promocję dla usług BSA. W wybranych punktach adresowych sieci NEXERY, obniżamy opłaty miesięczne za usługi BSA aż o 50%! Promocyjne ceny będą obowiązywały przez pierwszych 12 miesięcy od uruchomienia usługi hurtowej.

Aby skorzystać z promocji należy podpisać Oświadczenie woli dotyczące skorzystania z możliwości zamawiania Usług oferowanych na warunkach określonych w Cenniku Promocyjnym, a następnie, w okresie od 15 października 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku złożyć zamówienie na usługę BSA dla wytypowanych punktów adresowych. Szczegóły promocji znajdują się w Cenniku Promocyjnym, zaś adresy objęte promocją zostały wskazane w Załączniku nr 1 do tego Cennika*.

*Ogłoszenie oraz załączony do niego Cennik Promocyjny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.