Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy w jednym miejscu odpowiedzi na pytania, z którymi najczęściej spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Zachęcamy do ich lektury!

Usługi i oferta

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką "Jak nawiązać współpracę z NEXERĄ?"

Jak nawiązać współpracę z NEXERĄ?

Zobacz listę punktów dostępu do BSA

Jednocześnie informujemy, że dostępna jest usługa agregacji PDU BSA, która rozszerza zasięg usługi BSA dostępnej z jednego punktu PDU na całe województwo (Regionalny PDU BSA) lub całą Sieć NEXERY (Centralny PDU BSA).

Zobacz listę punktów dostępu do BSA

W usłudze BSA (ang. Bitstream Access) Operator Korzystający po połączeniu się w PDU BSA (Usługa Połączenia Sieci) z Siecią NEXERY uzyskuje możliwość świadczenia całego pakietu usług detalicznych w oparciu o naszą transmisję danych, we wszystkich gospodarstwach domowych przypisanych do tego PDU BSA.

Operator Korzystający łączy się z naszym PDU BSA w jednym z 14 obszarów i uzyskuje dzięki temu możliwość świadczenia usługi BSA. Połączenie następuje w salach telehousingowych jednego z krajowych operatorów telekomunikacyjnych.

Zainteresowanym Operatorom Korzystającym, którzy chcieliby ulokować urządzenie niezbędnego do Połączenia Sieci, możemy udostępnić miejsce w szafie zlokalizowanej w węźle sieci NEXERY (PDU BSA).

Operatorom Korzystającym, którzy chcieliby umieścić w naszej kanalizacji swoje kable telekomunikacyjne oraz skorzystać z infrastruktury towarzyszącej, zapewniamy taką możliwość w wybudowanych i udostępnionych odcinkach kanalizacji.

Operatorzy Korzystający mogą skorzystać z niewykorzystanych w naszej sieci ciemnych włókien światłowodowych, które udostępniamy na wybudowanych i udostępnionych ciągłych odcinkach dystrybucyjnych Sieci NEXERY.

Operator Korzystający zainteresowany dostępem pasywnym do gospodarstw domowych w zasięgu Sieci NEXERY może skorzystać z dostępu do lokalnej pętli światłowodowej (przyłącza). Jest to odcinek światłowodu mierzony od zakończenia sieci w lokalu abonenta do pierwszego splittera optycznego, umieszczonego przy granicy nieruchomości jednorodzinnej albo w piwnicy domu wielorodzinnego.

Korzystanie ze światłowodu NEXERY

Zachęcamy do zapoznania się z zakładkę "Jak nawiązać współpracę z NEXERĄ?"

Jak nawiązać współpracę z NEXERĄ?

Zachęcamy do zapoznania się z Ofertą Ramową.

Oferta Ramowa

NEXERA jest operatorem hurtowym, tzn. że aby skorzystać z usług dostarczanych na naszym światłowodzie, trzeba podpisać umowę z jednym z operatorów detalicznych (ogólnopolskich i lokalnych), którzy podpisali umowę z NEXERĄ. Zapraszamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić, którzy operatorzy są dostępni pod Państwa adresem.

Interaktywna Mapa

Właścicielem sieci jest firma Nexera Sp. z o.o. (NEXERA), która jest operatorem hurtowym. To z NEXERĄ operatorzy detaliczni (ogólnopolscy, jak i lokalni) podpisują umowy na korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej i usług hurtowych.

Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić czy dany adres znajduje się w zasięgu sieci NEXERY.

Interaktywna Mapa

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Użytkownik końcowy nie ponosi kosztów budowy sieci, a w szczególności doprowadzenia przyłącza do domu.

CPE to usługa skierowana do operatorów, którzy nie dysponują własnymi ekipami technicznymi w obszarach sieci NEXERY. Działając w imieniu Operatora Korzystającego, ekipy techniczne NEXERY mogą wykonać wszystkie czynności związane z uruchomieniem i utrzymaniem usługi i urządzeń abonenckich w lokalu.

Budowa światłowodu

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Użytkownik końcowy nie ponosi kosztów budowy sieci, a w szczególności doprowadzenia przyłącza do domu.

W sprawach związanych z udostępnieniem nieruchomości na potrzeby budowy sieci NEXERY prosimy kontaktować się pod adres email kontakt@nexera.pl.

Jako beneficjent konkursów organizowanych przez CPPC, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jesteśmy zobowiązani zapewnić zasięg sieci światłowodowy w konkretnych lokalizacjach i adresach. W pierwszej kolejności realizujemy zobowiązania wynikające z Programu i wykonujemy prace, na które uzyskaliśmy dofinansowanie. Mamy jednak świadomość tego, że niektóre domy i adresy, zlokalizowane nieopodal naszej sieci, nie zostały uwzględnione w projektach POPC, a również potrzebują dostępu do światłowodowego internetu. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzać zakres naszej inwestycji, co już realizujemy opierając się na własnych środkach finansowych. Czasami jednak, nie jesteśmy w stanie pokryć zasięgiem całych miejscowości, również ze względów technicznych. Jednocześnie informujemy, że na stronie UKE można zgłaszać zapotrzebowanie na internet w konkretnym adresie: www.wyszukiwarka.uke.gov.pl. Zachęcamy do zgłoszenie swojego adresu. Ponadto zachęcamy do pobrania przewodnika dotyczącego projektowania sieci, stworzonego przez CPPC: https://www.telko.in/download,6690,cppc_instrukcjaPOPC_a4_v05.pd

Za pośrednictwem sieci NEXERY świadczone są usługi umożliwiające w gospodarstwach domowych dostęp do Internetu o minimalnej przepływności 300 Mb/s. Dla szkół minimalna przepływność wynosi 100 Mb/s w ruchu symetrycznym. Najwyższa możliwa prędkość to nawet 1 Gb/s.

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach którego NEXERA buduje sieć i uzyskuje dofinansowanie określane są przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), które w zakresie konkursu wskazuje białe plamy NGA. Są to punkty adresowe, w których obecnie nie ma i nie jest planowana budowa sieci w technologii FTTH (Fiber to the Home). NEXERA buduje dostępową sieć światłowodową (NGA) w miejscach, które zostały wskazane przez CPPC jako białe plamy NGA. Umowa z CPPC zobowiązuje NEXERĘ do zbudowania sieci we wszystkich tych punktach.

Jesteśmy w trakcie intensywnych prac budowlanych, które będziemy prowadzić w najbliższych latach. Szczegółowe harmonogramy prac powstają na bieżąco, a informacje o dacie uruchomieniu sieci w konkretnych adresach udostępniamy publicznie na naszej stronie z niewielkim wyprzedzeniem. Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić status budowy sieci w konkretnej miejscowości.

Interaktywna Mapa

Nasi pracownicy przeprowadzają wizję lokalną potwierdzającą możliwości technicznie dla wybudowania światłowodu oraz zbierają zgody na budowę. Zgody obejmują prace instalacyjne, które wyglądają w różny sposób zależnie od tego jaka technologia została zastosowana w danej miejscowości. Jeśli jest to kabel nawietrzny, instalujemy okablowanie i przyłączamy je do budynku mieszkalnego, a później prowadzimy go przez mieszkanie. Jeśli jest to natomiast kabel doziemny, w rurach kanalizacyjnych umieszczamy kolejną rurę z naszym kablem, którą doprowadzamy do budynku – w tym wypadku kabel wchodzi do mieszkania przeważnie przez piwnicę, a później również jest prowadzony przez dom.

Przygotowujemy projekt naszej sieci na danym obszarze i potwierdzamy adresy, wstępnie wybrane do projektu. Weryfikujemy możliwość wybudowania światłowodu. Czasem, z przyczyn technicznych, do niektórych lokalizacji nie uda się zbudować naszej sieci. Najistotniejsze na tym etapie jest pozyskanie zgód na budowę. Im szybciej pozyskamy zgody, tym szybciej zbudujemy sieć, z której skorzystasz Ty i cały Region. W tym momencie jeszcze nie wiemy, kiedy usługi będą dostępne.

To czas intensywnej pracy naszych wykonawców. Budowa podzielona jest na tzw. paczki, zawierające zwykle kilka miejscowości. Sieć jest ukończona wtedy, gdy we wszystkich paczkach (wszystkich adresach) kończą się prace budowlane, dlatego prosimy o cierpliwość. To, że w Twoim miejscu zamieszkania wisi już światłowód na słupie nie musi oznaczać, że budowa już się zakończyła. Usługi będą dostępne za mniej niż 9 miesięcy.

Sieć już jest zbudowana, ale musimy jeszcze sprawdzić, czy usługi będą odpowiedniej jakości, gdy ją uruchomimy. Upewniamy się, czy infrastruktura została zbudowana według wytycznych i przeprowadzamy szczegółowe pomiary. Tylko jeśli spełni nasze najwyższe standardy, będziemy mieli pewność, że usługi będą dostarczane bez zakłóceń. Usługi będą dostępne w następnym miesiącu.

Mieszkańcy, którzy znaleźli się w jej zasięgu, mogą wybierać spośród ofert wielu operatorów i cieszyć się dostępem do internetu o najwyższej prędkości i jakości. Mieszkańcy, którzy wybrali już swojego operatora ustalają termin budowy przyłącza i uruchomienia usługi.