Skontaktuj się z nami

Biuro NEXERY

Atrium Plaza, VIp. al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa

Nasz zespół

Potrzebujesz porady naszych specjalistów?

Marcin Kaczyński

Sales and Business Development Manager

Krzysztof Kądziołka

Sales and Business Development Manager

Monika Szczepaniak

Regionalny Kierownik Sprzedaży (Region Warmii i Mazur)

Jacek Cybulski

Regionalny Kierownik Sprzedaży (Region Świętokrzyski)

Miłosz Mickiewicz

Regionalny Kierownik Sprzedaży (Region Kujaw z Pomorzem i Mazowszem)

Anna Drążek

Regionalny Kierownik Sprzedaży (Region Łódzki)

NEXERA HOLDING SP. Z O.O.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000559825 NIP: 522 303 01 47 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 6.043.800,00 PLN

NEXERA SP. Z O.O

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000637244 NIP: 522 307 16 43 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 236.262.950,00 PLN nr w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych - 11876

NEXERA FIBER SP. Z O.O.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000774458 NIP: 525 278 28 90 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 PLN nr w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych - 12808

NEXERA F2 SP. Z O.O.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000875561 NIP: 527 294 56 51 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 PLN nr w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych - 12948

NEXERA F3 SP. Z O.O.

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000093367 NIP: 527 297 81 36 KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 5.000,00 PLN nr w Rejestrze Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych - 13205