news

UKE zaakceptowało ofertę ramową NEXERY

14-05-2018

NEXERA jako pierwszy beneficjent drugiego konkursu w ramach działania 1.1 POPC uzyskała akceptację UKE dla swojej Oferty Ramowej na usługi hurtowe. W ramach Oferty Ramowej, UKE zaakceptowało także cennik usług hurtowych. Oferta wraz z cennikiem zostały opublikowane na stronie internetowej NEXERY. Operatorzy detaliczni mogą już występować o zawarcie Umów na korzystanie z sieci dostępowej NEXERY.