news

Tworzymy fundację Open Allies!

26-04-2022

W połowie stycznia br. wraz z Fiberhost powołaliśmy do życia fundację Open Allies - pierwsze w Polsce branżowe gremium rynku hurtowego. Organizacja w założeniu ma stanowić platformę do współpracy i wymiany doświadczeń dla podmiotów skoncentrowanych na działalności hurtowej. Działaniami fundacji kieruje Zarząd, w którego skład wchodzą: Marta Wojciechowska – Prezes Zarządu Fiberhost oraz Jacek Wiśniewski – Prezes Zarządu Nexery.

Do najważniejszych celów powołanej organizacji należą m.in.: promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowych, współdziałanie w zakresie ustawodawstwa, rozwiązań regulacyjno-prawnych oraz wspieranie rozwoju sieci FTTH poprzez znoszenie barier ekonomicznych i administracyjno-prawnych. W ramach działalności statutowej organizacja podejmie również działania edukacyjne służące upowszechnieniu wiedzy w zakresie telekomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności mających na celu rozwój cyfrowych kompetencji społeczeństwa.

  • Jesteśmy niezwykle dumni z powołania Fundacji Open Allies, organizacji branżowej powstałej we współpracy z Fiberhost, wspierającej promowanie hurtowego dostępu do sieci światłowodowej. Jej koncepcja ściśle wpisuje się w cele Nexery, czyli zapewnianie szybkiego, stabilnego i pewnego dostępu do cyfrowego świata w regionach, które do tej pory nie miały dostępu do szerokopasmowego internetu. Model otwartych sieci światłowodowych jest jednym z najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów skomunikowania małych miejscowości i terenów wiejskich, umożliwiający także dostawcom usług dotarcie do abonentów bez konieczności samodzielnego wdrażania całkowicie nowej infrastruktury. Wierzymy, że fundacja będzie platformą do owocnej współpracy międzyoperatorskiej i przyniesie wiele korzyści na drodze do rozwoju cyfryzacji w Polsce – powiedział Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Działania mające na celu rozwój szerokopasmowej infrastruktury telekomunikacyjnej będziemy realizować poprzez kampanie medialne, informacyjne, edukacyjne i akcje społeczne. Statut organizacji przewiduje ponadto realizację projektów badawczych, prowadzenie działalności wydawniczej, organizowanie szkoleń, warsztatów oraz współpracę z administracją państwową, samorządem i organizacjami pozarządowymi.

Mamy nadzieję, że już wkrótce kolejni operatorzy hurtowi zaangażują się w prace nowo powstałej organizacji!