news

Sukces NEXERY w przetargu NASK

22-05-2018

NEXERA zapewni łącza światłowodowe na potrzeby OSE, dla szkół objętych Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (POPC) w województwach: świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i łódzkim. To efekt rozstrzygnięcia pierwszego przetargu na dostawę łączy dla Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, który przeprowadził NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Wartość abonamentów za usługi jakie będzie świadczyła NEXERA to 22,1 mln zł. W przetargu startowało 14 podmiotów, wśród których NEXERA wygrała w największej liczbie obszarów. Z wynikami konkursu można się zapoznać w Biuletynie Informacji Publicznej NASK. NEXERA planuje także udział w kolejnych przetargach NASK na potrzeby OSE.