news

Sondaż NEXERY: Czy Polacy polubili „home office”?

22-04-2020

W związku z pandemią koronawirusa COVID-19 oraz ogłoszoną w marcu specustawą, wiele firm zdecydowało się przejść na pracę zdalną. Postanowiliśmy zapytać polskich pracowników o ich doświadczenia związane z „home office”. Między 27 a 30 marca na zlecenie NEXERY przeprowadzony został sondaż wśród 1064 aktywnych zawodowo osób, które opowiedziały o tym, jak wygląda ich praca poza biurem.

Ilu z nas pracuje z domu? 63% ankietowanych oznajmiło, że w związku z epidemią koronawirusa, pracodawcy umożliwili im przejście na pracę zdalną. Jednocześnie tylko co trzeci z ankietowanych (33%) przyznał, że z tego rozwiązania skorzystali wszyscy lub prawie wszyscy pracownicy organizacji. 30% respondentów stwierdziło natomiast, że niewielka część pracowników wybrała „home office”, choć nie ma obowiązku przebywania w biurze. ** Co utrudnia przejście na „home office”?** Najczęstszym powodem uniemożliwiającym wprowadzenie zdalnego trybu pracy jest rodzaj prowadzonej działalności, który nie pozwala na realizację obowiązków online – tak odpowiedziało 81% ankietowanych zapytanych o to, dlaczego nie mogą pracować z domu. Niemal co piąty respondent (19%) wskazał natomiast, że w jego przypadku przejście na „home office” jest niewykonalne ze względu na brak rozwiązań technologicznych do pracy zdalnej po stronie firmy (11%) lub w domach pracowników (8%).

*- Jak pokazał nasz sondaż, realnymi problemami, z jakimi zmagają się osoby wykonujące obowiązki zdalnie są m.in. problemy techniczne, np. z internetem, na co wskazało aż 48% ankietowanych. 35% respondentów stwierdziło natomiast, że nie ma warunków do pracy w domu - *komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie NEXERA,

Jakie narzędzia są niezbędne do pracy w domu? Według 67% respondentów najważniejszym narzędziem do pracy zdalnej jest szybkie i stabilne łącze internetowe. Poza tym w pracy w domu przydatne okazują się również takie narzędzia jak: smartfon, telefon, laptop – tak wskazało 59% badanych, dostęp do e-maila służbowego (40%) oraz aplikacji umożliwiających kontakt z zespołem i klientami (37%). 21% respondentów nie może pracować bez rozwiązań chmurowych służących do przechowywania i udostępniania plików on-line, a co 10 ankietowany do realizacji zadań potrzebuje mediów społecznościowych.

Jak pracujemy w domu? Po kilku tygodniach od momentu kiedy firmy zaczęły przestawiać się na pracę zdalną, ponad połowa respondentów stwierdziła, że w domu pracuje tak samo lub bardziej efektywnie niż będąc w miejscu pracy. 37% ankietowanych nie zauważyło różnicy w wydajności, 18% uznało, że ich efektywność wzrosła, a niecałe 30% dostrzegło spadek produktywności. ** Co przeszkadza w pracy z domu?** Wśród trzech najczęściej pojawiających się trudności z jakimi borykają się zdalni pracownicy, znalazło się ograniczenie możliwości pracy zespołowej (29% respondentów uznało, że jest to jedno z głównych wyzwań), brak możliwości realizacji niektórych zadań zdalnie (27%) i zarządzanie rozproszonym zespołem (27%). Innymi, nieco mniej uciążliwymi problemami okazały się przekazywanie wiedzy pracownikom i uczenie ich nowych umiejętności, ograniczone możliwości konsultacji działań lub zadań, pozyskanie nowych klientów i kontrahentów czy utrzymanie relacji z klientami i interesariuszami.

Jak efektywnie pracować z domu? *- Nasz sondaż pokazał, że Polacy zdają sobie sprawę z tego, że praca w domu wymaga od nich samodyscypliny – potwierdziło to prawie ¾ pytanych pracowników. Co więcej niemal 60% respondentów stwierdziło, że wie jak efektywnie pracować z domu i faktycznie przynosi to efekty. Praca nad sobą i nauka organizacji czasu to nie jedyne plusy zaistniałej sytuacji. Ponad połowa badanych (51%) w wyniku przejścia na pracę zdalną, poznała lepiej działanie wielu programów, aplikacji i narzędzi internetowych, z których wcześniej nie korzystała *– mówi Piotr Wieczorkiewicz, Członek Zarządu ds. Operacji w firmie NEXERA.

Przyszłość pracy zdalnej - Obecna sytuacja pokazuje, że dostęp do stabilnej sieci to nie tylko rozszerzenie możliwości w kontekście spędzania czasu wolnego i zapewnienia sobie dodatkowych form rozrywki. Dostęp do niezawodnego i stabilnego łącza internetowego jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających realizację obowiązków online. To medium tak samo istotne jak prąd czy woda, które staje się niezbędne do pracy, rozwijania biznesu czy nauki. Aż 6 na 10 ankietowanych uważa, że epidemia koronawirusa zmieni podejście do pracy i będziemy częściej pracować zdalnie. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu będzie możliwe dzięki powstaniu sieci światłowodowej – również lub przede wszystkim na tych terenach, gdzie do tej pory nie było to możliwe – komentuje Jacek Wiśniewski, prezes NEXERY.

Nota metodologiczna: Sondaż NEXERY - badanie zostało zrealizowane przez InsightOut Lab na zlecenie operatora telekomunikacyjnego firmę NEXERA. W celu zebrania wywiadów wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu Ariadna. Badanie przeprowadzono między 27 a 30 marca 2020 r. na grupie 1064 osób aktywnych zawodowo (pracujących).