news

Ogłoszenie o planie połączenia spółek

22-02-2019

Zarząd spółki Nexera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000637244, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości plan połączenia uzgodniony w dniu 20 lutego 2019 roku między Nexera Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz Balmoso Investments Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną. Treść planu połączenia dostępna jest tutaj.