news

Nowa oferta ramowa - warunki wdrażania promocji

15-11-2019

W dniu 8 listopada 2019 roku Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował nową ofertę hurtową NEXERY.

Nowa Oferta Ramowa przewiduje możliwość sprawnego wprowadzania promocji do współpracy z operatorami korzystającymi. NEXERA może proponować swoim klientom Promocje polegające na okresowym stosowaniu niższych opłat lub lepszych parametrów jakościowych w odniesieniu do wybranych usług lub obszarów.

Więcej informacji tutaj