news

NEXERA w gronie największych operatorów telekomunikacyjnych w Polsce

31-01-2019

**Operator telekomunikacyjny NEXERA, który buduje i udostępnia w modelu hurtowym nowoczesną dostępową sieć światłowodową, podwyższa swój kapitał. Tym samym warszawska spółka znalazła się w gronie największych operatorów telekomunikacyjnych w kraju. Podwyższenie kapitału jest związane z ekspansją i komercjalizacją sieci światłowodowej, w której zasięgu do końca 2021 roku znajdzie się ponad 0,5 mln gospodarstw domowych w 4 regionach Polski. **

NEXERA, pierwszy w Polsce operator hurtowy światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali zwiększa kapitał. W lutym kapitał zakładowy operatora przekroczy poziom 100 mln zł. Tym samym znajdzie się on w ścisłym gronie dziesięciu największych firm telekomunikacyjnych w Polsce pod względem posiadanego kapitału.

Wytężona praca w ubiegłym roku sprawiła, że teraz działamy już w pełnym trybie operacyjnym i jesteśmy przygotowani na osiągnięcie dużej skali biznesowej. Zwiększanie kapitału pomaga nam w utrzymaniu dynamicznego tempa rozwoju, a poziom 100 mln jest szczególnie ważny dla firmy, której symboliczna data powstania, to czerwiec 2017 roku, czyli półtora roku temu – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY i dodaje – Miniony rok był przede wszystkim czasem intensywnej budowy naszej światłowodowej sieci dostępowej. Prace prowadzone były jednocześnie we wszystkich 14 obszarach POPC, w których NEXERA wygrała konkursy w 2017 i 2018 roku. Udało nam się zbudować solidne fundamenty pod komercjalizację naszej sieci w 2019 roku. W tym roku chcemy również doprowadzić światłowód do kolejnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, eliminując internetowe „białe plamy” na mapie Polski – mówi Jacek Wiśniewski.

W 2018 r. NEXERZE udało się osiągnąć gotowość świadczenia usług w wybranych obszarach. Docelowo w zasięgu sieci NEXERY znajdzie się ponad 0,5 mln gospodarstw domowych w ponad 73 powiatach i miastach na prawach powiatu. Z tych obszarów, aż 300 tys. gospodarstw zyska dostęp do szerokopasmowego Internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. To szczególnie istotne informacje dla operatorów detalicznych, którzy dzięki hurtowemu dostępowi do sieci NEXERY mogą rozwijać swój biznes. Firma kierowana przez Jacka Wiśniewskiego podpisała pierwsze umowy już w ubiegłym roku. Wśród 5 operatorów, którzy tworzą obecne grono klientów NEXERY jest dwóch ogólnopolskich — Orange Polska oraz T‑Mobile Polska i trzech obecnie działających lokalnie. Mowa tutaj o firmach i-Tel oraz E-Punkt Systemy Informatyczne z województwa świętokrzyskiego, a także o RFC z siedzibą w województwie kujawsko-pomorskim.

Dzięki zwycięstwu w zorganizowanym na początku 2018 roku przez NASK przetargu na dostawę łączy dla OSE (Operatora Sieci Edukacyjnej) w regionach: Świętokrzyskim, Łódzkim, oraz w regionie Warmii i Mazur, NEXERA podpisała również wieloletnią umowę na świadczenie dla OSE usługi transmisji danych do szkół w tych regionach. Firma odpowiada za umożliwienie przyłączenia lokalnych placówek edukacyjnych do szybkiego Internetu o przepustowości symetrycznej min. 100Mb/s. W ubiegłym roku pierwsze usługi hurtowe zostały już uruchomione i są dostępne w ponad 500 jednostkach oświatowych. W tym roku operator sfinalizuje proces uruchamiania usług dla szkół. Tym samym aż 2 600 szkół z ponad 70 powiatów będzie mogło korzystać z dostępu do Internetu dzięki szybkim i stabilnym łączom światłowodowym.

Szybkie tempo podpisywania umów z operatorami, jeszcze w trakcie budowy sieci, to efekt naszej elastycznej oferty hurtowej, z której jesteśmy dumni oraz tego, że jako pierwszy beneficjent POPC 2 uzyskaliśmy akceptację Regulatora dla naszej Oferty Hurtowej oraz Cennika Usług transmisji danych w szkołach – mówi Paweł Biarda, członek Zarządu NEXERY ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu. – To także efekt ciężkiej pracy całego naszego zespołu – dodaje.

W 2018 roku NEXERA zbudowała instalację o łącznej długości ponad 6 tys. kilometrów, a większa jej część została zainstalowana napowietrznie – na słupach energetycznych bądź telekomunikacyjnych. Prace budowlane obejmowały rozwój aktywnej część infrastruktury sieci NEXERY. –* W 1 650 lokalizacjach zainstalowane zostały urządzenia aktywne (CPE), zamontowano ponad 1 100 szafek ulicznych, a w nich ponad 900 urządzeń OLT (Optical Line Terminal) i blisko 200 urządzeń ION (IP/Optical Network). Urządzenia te zarządzają przepływem danych w naszych sieciach we wszystkich 14 obszarach. W każdym z nich uruchomiliśmy punkt agregacji (wymiany ruchu) dla usługi transferu danych do szkół (PWR) i punkt dostępu do usługi BSA (PDU BSA)* – tłumaczy David Leverett, Członek Zarządu NEXERY ds. Planowania i Budowy Sieci i dodaje – W tym roku zamierzamy objąć zasięgiem swojej sieci również ponad 2 600 szkół, które dostęp do szybkiego Internetu otrzymają dzięki Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ubiegłym roku w wybranych lokalizacjach NEXERA, wspólnie z operatorami detalicznymi przeprowadzała testy sieci i usług. Próby wypadły pozytywnie i jesienią 2018 roku uruchomiono pierwsze usługi komercyjne. W najbliższych miesiącach firma będzie koncentrowała się na obejmowaniu zasięgiem sieci kolejnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a także na komercjalizacji swojej infrastruktury.

*Pierwsze usługi, to także pierwsze przychody. Choć środki na realizację naszego projektu gwarantują nam udziałowcy, a finansowanie zapewniają międzynarodowe i krajowe banki, to wpływ przychodów w 2018 roku jest miłą przygrywką przed kolejnymi latami. *– mówi Paweł Hordyński, Członek Zarządu NEXERY ds. Finansowych.

2019 będzie dla NEXERY również czasem intensywnych działań edukacyjnych i komunikacyjnych, skierowanych przede wszystkim do mieszkańców 4 regionów. Będą oni mogli dowiedzieć się, jakie korzyści płyną z dostępu do szybkiego Internetu w domu i pracy oraz dlaczego warto wybrać usługi dostarczone na nowoczesnej światłowodowej infrastrukturze operatora hurtowego.