news

NEXERA nowym członkiem Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji

07-02-2019

**NEXERA stała się członkiem jednej z czołowych organizacji zrzeszającej firmy z sektora elektroniki i telekomunikacji, jakim jest Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji. **

KIGEiT to niezależna ekspercka organizacja, która reprezentuje swoich członków m.in. w zakresie regulacji rynku telekomunikacyjnego. – Jako firma znajdująca się w czołówce polskich operatorów sieci światłowodowych i uczestnicząca w największym projekcie informatyzacji Polski, cieszymy się z wizji jeszcze ściślejszej współpracy z innymi uczestnikami rynku. Mamy nadzieję, że kooperacja na rzecz korzystnych rozwiązań legislacyjnych i regulacyjnych pozwoli nam osiągnąć cel, jakim jest budowa nowoczesnych sieci światłowodowych i dostarczanie usług telekomunikacyjnych najwyższej jakości – mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu NEXERY. 

KIGEiT istnieje od 1992 roku i czynnie bierze udział w tworzeniu korzystnych warunków do rozwoju i funkcjonowania branży elektroniki i telekomunikacji, szczególnie w obszarach rozwiązań ustawodawczych i regulacyjnych. – Otwartość NEXERY na współpracę stwarza bardzo przejrzyste i sprzyjające warunki dla rozwoju skutecznej konkurencji i podnoszenia atrakcyjności oferowanych usług. Wierzymy, że dzięki współpracy z innymi operatorami NEXERA będzie miała znaczący udział w staraniach Izby na rzecz rozwoju rynku telekomunikacyjnego w Polsce – mówi Eugeniusz Gaca, członek zarządu i Przewodniczący Sekcji Operatorów Telekomunikacyjnych KIGEiT. Jak pisze na swoich stronach Izba, jej misją jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, szczególnie w ramach przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji oraz nierzetelności. Izba zrzesza obecnie 187 podmiotów gospodarczych, wśród których znajdują się firmy zajmujące się produkcją, handlem usługami lub pracami naukowo-badawczymi w zakresie elektroniki i telekomunikacji.