case study

NEXERA Heroes

03-05-2020

NEXERA Heroes to inicjatywa integrująca pracowników firmy i mobilizująca ich do przyjęcia zdrowego stylu życia, a zarazem wspierająca lokalne społeczności w Regionach, w których powstaje nasza sieć.

Projekt wystartował we wrześniu 2018 roku. Podczas integracyjnego spotkania nasze zespoły zbudowały drewniane budy dla psów, które następnie przekazaliśmy organizacjom charytatywnym w Regionie Łódzkim.

W kolejnym roku zbieraliśmy odpady w okolicy Turkusowych Jezior w Wapiennikach. Ekipa została podzielona na nieduże zespoły, reprezentujące wszystkie #RegionyNEXERY. Wyposażeni w urządzenia liczące kroki ruszyliśmy w teren, rywalizując nie tylko o zebranie jak największej liczby worków śmieci, ale też przemierzenie jak największego dystansu pieszo. Łącznie zebraliśmy aż 271 kg odpadów!

W trzecim kwartale 2019 roku nieco zmieniliśmy założenia akcji NEXERA Heroes. Odtąd kładziemy większy nacisk na aspekt charytatywny, wspierając lokalne organizacje i przedsięwzięcia z obszarów edukacji, sportu, ekologii i inicjatyw społecznych. Teraz za każde 1000 kroków postawionych przez zespół NEXERY firma przekazuje złotówkę na wybrane cele charytatywne.

18 947 889 – tyle kroków wykonaliśmy w trzecim kwartale 2019. Przełożyły się one na 18 948 zł przekazanych Fundacji Słoneczna Przyszłość z Buska Zdroju w regionie świętokrzyskim. Fundacja zajmuje się szeroko rozumianą edukacją i profilaktyką nowotworów wśród dzieci. W kolejnym kwartale 15 927 811 postawionych kroków oznaczało przelew wysokości 15 928 zł na rzecz Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci w Sieradzu.

Inicjatywa jest kontynuowana w 2020 roku. Ze względu na epidemię zdecydowaliśmy się przeznaczyć kwotę za I i II kwartał przeznaczyć na wsparcie niedofinansowanych domów pomocy społecznej, które są obecnie najbardziej narażone na negatywne działanie koronawirusa. Cztery DPSy, po jednym z każdego z naszych Regionów otrzymało wsparcie na zakup środków ochrony, takich jak maseczki, przyłbice, rękawiczki i środki dezynfekujące. Łączna kwota wsparcia to 40 tysięcy złotych.