news

Marek Józefiak nowym Przewodniczącym Rady Nadzorczej NEXERA

22-02-2021

Decyzją udziałowców – Infracapital oraz Nokii – 19 lutego 2021 r. Marek Józefiak powołany został na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej w firmie Nexera. Zaangażowanie doświadczonego managera i eksperta rynku telekomunikacyjnego potwierdza ambitne plany rozwojowe hurtowego operatora telekomunikacyjnego.

Od momentu rozpoczęcia działalności 3 lata temu, Nexera wzrosła do roli jednego z najważniejszych dostawców infrastruktury FTTH w Polsce, rozwijając sieci światłowodowe na obszarach o niedostatecznym zasięgu i z powodzeniem integrując kolejne akwizycje. Powołanie Marka Józefiaka na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej jest potwierdzeniem rozwoju i ważnym momentem w historii naszej organizacji. Marek ma na swoim koncie liczne sukcesy na stanowiskach wykonawczych i niewykonawczych. Wnosi do firmy strategiczną wizję, co będzie miało kluczowe znaczenie dla naszej zdolności do dalszego skalowania biznesu i ugruntowania pozycji Nexery jako jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych w Polsce – mówi Nikolaus Roessner z Infracapital, Członek Rady Nadzorczej i ustępujący jej Przewodniczący.

Nexera jest pierwszym w Polsce wyłącznie hurtowym operatorem światłowodowej sieci dostępowej o dużej skali. Firma realizuje ważne dla Polski projekty infrastrukturalne w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), który ma na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w dostępie do szerokopasmowego internetu. Nexera buduje i zarządza światłowodową siecią dostępową w czterech Regionach Polski: Łódzkim, Świętokrzyskim, Kujaw z Pomorzem i Mazowszem oraz Regionie Warmii i Mazur. W zasięgu najnowocześniejszej sieci światłowodowej ma znaleźć się ponad 1 mln gospodarstw domowych.

Realizacja tak ambitnego celu, jakim jest osiągnięcie zasięgu ponad miliona gospodarstw domowych, wymaga nie tylko odpowiedniego finansowania, ale też wiedzy i bogatego doświadczenia związanego z budową sieci oraz kreowaniem oferty dopasowanej do potrzeb operatorów detalicznych. Nexera, konsekwentnie realizuje swój plan prowadząc jedno z najciekawszych przedsięwzięć telekomunikacyjnych w Polsce, zarówno pod względem skali inwestycji, jej wpływu na rozwój polskiego społeczeństwa oraz innowacyjności modelu biznesowego. Realizacja tych ambitnych planów wymaga zaangażowania najwyższej klasy specjalistów, dlatego zdecydowaliśmy się powierzyć kierowanie Radą Nadzorczą Nexery Markowi Józefiakowi – mówi Stef van Aarle z Nokii.

Marek Józefiak jest doświadczonym menedżerem i ekspertem rynku telekomunikacyjnego, który w latach 1997-2006 kierował największymi firmami telekomunikacyjnymi w Polsce (Polską Telefonią Komórkową, a następnie Telekomunikacją Polską – obecnie działającymi razem jako Orange Polska). Pod jego kierownictwem w Polskiej Telefonii Komórkowej stworzono Ideę – trzeciego z kolei operatora GSM w Polsce. Marek Józefiak odpowiadał też za wprowadzenie na rynek polski marki Orange. Kierując największym polskim operatorem telekomunikacyjnym przeprowadził z sukcesem wiele kompleksowych projektów transformacyjnych, które łączyły aspekty regulacyjne, współpracy między-operatorskiej czy optymalizacji biznesowej. Swoje doświadczenie w branży wykorzystywał także jako

Partner oraz doradca strategiczny w E&Y Polska realizując i nadzorując projekty dla największych polskich i międzynarodowych firm telekomunikacyjnych.