news

I Konferencja Operatorów Hurtowych za nami!

25-04-2022

21 kwietnia w Warszawie odbyła się I Konferencja Operatorów Hurtowych. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli operatorów otwartych sieci światłowodowych, a także reprezentantów izb telekomunikacyjnych, regulatora i organów administracji państwowej. Tematem spotkania był model otwartych sieci światłowodowych jako kierunek rozwoju rynku telekomunikacyjnego, zorientowanego na konkurencyjność i różnorodność oferowanych usług.

Konferencja w założeniu stanowi wstęp do otwartej dyskusji na temat roli operatorów hurtowych na rynku telekomunikacyjnym. W jej trakcie głos zabrali goście specjalni: minister Janusz Cieszyński – sekretarz stanu w KPRM i pełnomocnik rządu ds. cyfryzacji, Jacek Oko – Prezes UKE oraz Vincent Garnier – Dyrektor Generalny FTTH Council Europe. Ich wypowiedzi dotyczyły wyzwań związanych z rozwojem sieci FTTH w ramach społeczeństwa opartego na wiedzy oraz znoszenia barier administracyjno-prawnych w branży.

Podczas wydarzenia uczestnicy dyskutowali na temat nowych perspektyw rozwoju rynku telekomunikacyjnego oraz proponowanych zmian podejścia regulacyjnego. Podkreślono, że stosowanie modelu hurtowego przynosi korzyści dla użytkowników oraz operatorów i regulatora, a operatorzy hurtowi w sposób naturalny koncentrują się na rozbudowie infrastruktury i nie stanowią konkurencji dla dostawców detalicznych. Za kluczowe wyzwania prelegenci uznali: znoszenie barier administracyjnych, wypracowanie ułatwień w procesie inwestycyjnym oraz usprawnienie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnych. Jako priorytet wymieniono wprowadzenie elastyczności cenowej oraz określenie statusu operatora hurtowego w KPO i FERC.

– Operatorzy hurtowi stanowią kategorię podmiotów wyróżniających się sposobem prowadzenia innowacyjnej działalności telekomunikacyjnej. Razem chcemy czynnie uczestniczyć w kształtowaniu przepisów i polityki regulacyjnej oraz podejmować wspólne działania na rzecz rozwoju rynku i konkurencji. Łączy nas otwartość, mamy spójne wizje, cele i wyzwania. Wierzymy, że wspólnie możemy osiągnąć więcej – powiedział Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu NEXERY oraz Wiceprezes Zarządu Fundacji Open Allies.

Wydarzenie jest inicjatywą utworzonej w styczniu br. fundacji Open Allies oraz wiodących telekomunikacyjnych operatorów hurtowych: Fiberhost, NEXERA, Tauron oraz Światłowód Inwestycje.