Formularz

Poniższy formularz możesz wykorzystać do zgłoszenia uszkodzenia naszej sieci (np. zwisający ze słupa kabel, zerwany kabel, przewrócony słup, zdewastowany element naszej infrastruktury). Zachęcamy Cię do podania możliwie najbardziej szczegółowych informacji – będzie to dla nas bardzo pomocne. Pamiętaj, że zgłoszenia dot. działania usług świadczonych za pośrednictwem naszej sieci powinny być zgłaszane do dostawcy usług, z którym masz podpisaną umowę (np. brak internetu lub niski transfer).