Najczęściej zadawane pytania

Zebraliśmy w jednym miejscu odpowiedzi na pytania, z którymi najczęściej spotyka się nasz dział wsparcia technicznego. Zachęcamy do ich lektury!

Korzystanie ze światłowodu NEXERY

NEXERA jest operatorem hurtowym, tzn. że za korzystanie z naszego ze światłowodu płacą operatorzy detaliczni (ogólnopolscy i lokalni), którzy podpisali umowę z NEXERĄ. Użytkownicy końcowi, czyli mieszkańcy i firmy, nie płacą za korzystanie z sieci bezpośrednio NEXERZE, tylko operatorowi, na którego ofertę się zdecydowali. Usługi detaliczne świadczone za pośrednictwem naszej sieci to m.in. dostępu do Internetu, telewizji cyfrowej oraz wideo na żądanie. Opłaty za te usługi pobierają operatorzy detaliczni. Zachęcamy do skorzystania z naszej interaktywnej mapy aby sprawdzić, którzy operatorzy są dostępni pod Państwa adresem.

Interaktywna Mapa

NEXERA jest operatorem hurtowym. Naszą sieć światłowodową udostępniamy Operatorom Korzystającym, którzy działają na rynku detalicznym. To Operatorzy przygotowują oferty usług detalicznych, np. dostępu do Internetu, telewizji cyfrowej czy wideo na żądanie. Zachęcamy do kontaktu z Państwa obecnym dostawcą usług i sprawdzenia, czy może on już świadczyć swoje usługi za pośrednictwem sieci NEXERY. Prosimy też śledzić lokalne informacje – Operatorzy rozpoczynający świadczenie usług za pośrednictwem sieci NEXERY z pewnością będą aktywnie ogłaszać się ze swoją ofertą.

Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić czy dany adres znajduje się w zasięgu sieci NEXERY.

Interaktywna Mapa

Wciąż pracujemy nad możliwościami rozszerzenia naszej sieci i nie jest wykluczone, że również Państwa dom znajdzie się w tym planie w przyszłości.

Jak powstaje nasza sieć?

NEXERA jest operatorem hurtowym, tzn. że aby skorzystać z usług dostarczanych na naszym światłowodzie, trzeba podpisać umowę z jednym z operatorów detalicznych (ogólnopolskich i lokalnych), którzy podpisali umowę z NEXERĄ. Zapraszamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić, którzy operatorzy są dostępni pod Państwa adresem.

Interaktywna Mapa

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Użytkownik końcowy nie ponosi kosztów budowy sieci, a w szczególności doprowadzenia przyłącza do domu.

Właścicielem sieci jest firma Nexera Sp. z o.o. (NEXERA), która jest operatorem hurtowym. To z NEXERĄ operatorzy detaliczni (ogólnopolscy, jak i lokalni) podpisują umowy na korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej i usług hurtowych.

W sprawach związanych z udostępnieniem nieruchomości na potrzeby budowy sieci NEXERY prosimy kontaktować się pod adres email zapytaj@nexera.pl.

Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić czy dany adres znajduje się w zasięgu sieci NEXERY.

Interaktywna Mapa

Dziękujemy za czujność! Wszelkie uszkodzenia sieci (zerwane kable czy otwarte skrzynki) prosimy zgłaszać na adres mailowy utrzymanie@nexera.pl.

Budowa światłowodu

Jako beneficjent konkursów organizowanych przez CPPC, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, jesteśmy zobowiązani zapewnić zasięg sieci światłowodowy w konkretnych lokalizacjach i adresach. W pierwszej kolejności realizujemy zobowiązania wynikające z Programu i wykonujemy prace, na które uzyskaliśmy dofinansowanie. Mamy jednak świadomość tego, że niektóre domy i adresy, zlokalizowane nieopodal naszej sieci, nie zostały uwzględnione w projektach POPC, a również potrzebują dostępu do światłowodowego internetu. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzać zakres naszej inwestycji, co już realizujemy opierając się na własnych środkach finansowych. Czasami jednak, nie jesteśmy w stanie pokryć zasięgiem całych miejscowości, również ze względów technicznych. Jednocześnie informujemy, że na stronie UKE można zgłaszać zapotrzebowanie na internet w konkretnym adresie: www.wyszukiwarka.uke.gov.pl. Zachęcamy do zgłoszenie swojego adresu. Ponadto zachęcamy do pobrania przewodnika dotyczącego projektowania sieci, stworzonego przez CPPC: https://www.telko.in/download,6690,cppc_instrukcjaPOPC_a4_v05.pd

Za pośrednictwem sieci NEXERY świadczone są usługi umożliwiające w gospodarstwach domowych dostęp do Internetu o minimalnej przepływności 300 Mb/s. Dla szkół minimalna przepływność wynosi 100 Mb/s w ruchu symetrycznym. Najwyższa możliwa prędkość to nawet 1 Gb/s.

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC), w ramach którego NEXERA buduje sieć i uzyskuje dofinansowanie określane są przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC), które w zakresie konkursu wskazuje białe plamy NGA. Są to punkty adresowe, w których obecnie nie ma i nie jest planowana budowa sieci w technologii FTTH (Fiber to the Home). NEXERA buduje dostępową sieć światłowodową (NGA) w miejscach, które zostały wskazane przez CPPC jako białe plamy NGA. Umowa z CPPC zobowiązuje NEXERĘ do zbudowania sieci we wszystkich tych punktach.

Jesteśmy w trakcie intensywnych prac budowlanych, które będziemy prowadzić w najbliższych latach. Szczegółowe harmonogramy prac powstają na bieżąco, a informacje o dacie uruchomieniu sieci w konkretnych adresach udostępniamy publicznie na naszej stronie z niewielkim wyprzedzeniem. Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić status budowy sieci w konkretnej miejscowości.

Interaktywna Mapa

Zachęcamy do skorzystania z interaktywnej mapy, aby sprawdzić czy dany adres znajduje się w zasięgu sieci NEXERY.

Interaktywna Mapa

Wciąż pracujemy nad możliwościami rozszerzenia naszej sieci i nie jest wykluczone, że również Państwa dom znajdzie się w tym planie w przyszłości.

Jak powstaje nasza sieć?

Budowę sieci światłowodowej finansuje NEXERA i jej udziałowcy, a część kosztów pokrywana jest przez Fundusze Europejskie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC). Użytkownik końcowy nie ponosi kosztów budowy sieci, a w szczególności doprowadzenia przyłącza do domu.

Właścicielem sieci jest firma Nexera Sp. z o.o. (NEXERA), która jest operatorem hurtowym. To z NEXERĄ operatorzy detaliczni (ogólnopolscy, jak i lokalni) podpisują umowy na korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej i usług hurtowych.

W sprawach związanych z udostępnieniem nieruchomości na potrzeby budowy sieci NEXERY prosimy kontaktować się pod adres email zapytaj@nexera.pl.

Nasi pracownicy przeprowadzają wizję lokalną potwierdzającą możliwości technicznie dla wybudowania światłowodu oraz zbierają zgody na budowę. Zgody obejmują prace instalacyjne, które wyglądają w różny sposób zależnie od tego jaka technologia została zastosowana w danej miejscowości. Jeśli jest to kabel nawietrzny, instalujemy okablowanie i przyłączamy je do budynku mieszkalnego, a później prowadzimy go przez mieszkanie. Jeśli jest to natomiast kabel doziemny, w rurach kanalizacyjnych umieszczamy kolejną rurę z naszym kablem, którą doprowadzamy do budynku – w tym wypadku kabel wchodzi do mieszkania przeważnie przez piwnicę, a później również jest prowadzony przez dom.

Metoda prowadzenia sieci na słupach jest sprawdzona i powszechnie stosowana oraz zgodna z wytycznymi Unii Europejskiej - wykorzystujemy dostępną infrastrukturę wszędzie tam, gdzie to możliwe. Zapewniamy najwyższą jakość usług i nie rejestrujemy istotnych przerw w dostawie.

Zmiany w liście adresów, pod którymi jest lub będzie dostępna sieć NEXERY mogą występować ze względu na przeprowadzoną wizję lokalną, która zmusza nas do usunięcia lub zmiany adresu. Na miejscu mogą się pojawić problemy z terenem, brak odpowiedniej zgody lub problemy techniczne, które uniemożliwiają budowę. Wciąż pracujemy nad możliwościami rozszerzenia naszej sieci i nie jest wykluczone, że wskazany adres znajdzie się w tym planie w przyszłości, jednak na ten moment nie możemy powiedzieć, że tak się stanie na pewno.

Mieszkańcy, którzy znaleźli się w jej zasięgu, mogą wybierać spośród ofert wielu operatorów i cieszyć się dostępem do internetu o najwyższej prędkości i jakości. Mieszkańcy, którzy wybrali już swojego operatora ustalają termin budowy przyłącza i uruchomienia usługi.

Sieć już jest zbudowana, ale musimy jeszcze sprawdzić, czy usługi będą odpowiedniej jakości, gdy ją uruchomimy. Upewniamy się, czy infrastruktura została zbudowana według wytycznych i przeprowadzamy szczegółowe pomiary. Tylko jeśli spełni nasze najwyższe standardy, będziemy mieli pewność, że usługi będą dostarczane bez zakłóceń. Usługi będą dostępne w następnym miesiącu.

To czas intensywnej pracy naszych wykonawców. Budowa podzielona jest na tzw. paczki, zawierające zwykle kilka miejscowości. Sieć jest ukończona wtedy, gdy we wszystkich paczkach (wszystkich adresach) kończą się prace budowlane, dlatego prosimy o cierpliwość. To, że w Twoim miejscu zamieszkania wisi już światłowód na słupie nie musi oznaczać, że budowa już się zakończyła. Usługi będą dostępne za mniej niż 9 miesięcy.

Przygotowujemy projekt naszej sieci na danym obszarze i potwierdzamy adresy, wstępnie wybrane do projektu. Weryfikujemy możliwość wybudowania światłowodu. Czasem, z przyczyn technicznych, do niektórych lokalizacji nie uda się zbudować naszej sieci. Najistotniejsze na tym etapie jest pozyskanie zgód na budowę. Im szybciej pozyskamy zgody, tym szybciej zbudujemy sieć, z której skorzystasz Ty i cały Region. W tym momencie jeszcze nie wiemy, kiedy usługi będą dostępne.