news

Nowa oferta ramowa ważna od 3 października 2021

05-07-2021

W dniu 24 czerwca br. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zaakceptował zmiany w ofercie hurtowej NEXERY. Zmieniona Oferta Ramowa m.in. wprowadza elektroniczny obieg dokumentów zgodnie z zasadą „zero papieru”; modyfikuje tryb zawierania umów pomiędzy Nexerą i Operatorem Korzystającym; doprecyzowuje postanowienia związane ochroną danych osobowych między Nexerą a Operatorem Korzystającym; wprowadza mechanizmy związane ze zmianą dostawcy usług internetowych przez abonenta oraz wprowadza usługę „Podwyższonego SLA 8 h”.

Zmieniona Oferta Ramowa wchodzi w życie w dniu 3 października 2021. r., do tego terminu obowiązuje dotychczasowa Oferta Ramowa.

Więcej informacji dotyczących nowej Oferty ramowej znajduje się pod tym adresem