news

#NEXERAHeroes - każdy może być bohaterem

17-03-2021

NEXERA prezentuje swój pierwszy raport społecznej odpowiedzialności biznesu, w którym podsumowujemy dotychczasowe działania na rzecz „lepszego świata”. Jako 28-osobowa firma, która istnieje na rynku tylko od 4 lat, przeprowadziliśmy w tym czasie 15 akcji społecznych i charytatywnych, przekazując nie tylko wsparcie finansowe dla wybranych organizacji i stowarzyszeń, ale także inicjując pomoc, której efektem jest praca „własnych rąk”. Poprzez realizację idei autorskiego programu CSR pt. NEXERA Heroes, udowadniamy, że każdy może być bohaterem, a mały krok może zapoczątkować wiele pozytywnych zmian.

Idea NEXERA Heores Podstawą naszych działań z zakresu CSR jest program NEXERA Heroes, który jest autorskim przedsięwzięciem realizowanym nieprzerwanie od września 2018 r. Idea projektu zrodziła się spontanicznie z inicjatywy pracowników, którzy chcieli nieść pomoc potrzebującym i mieć realny wpływ na otoczenie. W ramach NEXERA Heroes, pracownicy zostali podzieleni na cztery zespoły odpowiadające czterem Regionom NEXERY. Zespoły co kwartał sumują miesięczną liczbę kroków przebytych przez każdego z członków, a za każde 1000 postawionych kroków, Nexera przekazuje złotówkę na ustalone wspólnie cele charytatywne. Zwycięska drużyna, która w ciągu kwartału zrobi najwięcej kilometrów może wybrać organizację bądź cel, na który przeznaczone zostają fundusze. Do tej pory 28-osobowemu zespołowi Nexery udało się wspólnie przemierzyć 115 058 523 kroków, czyli niemal 58 tys. km. Do końca 2020 r., tylko w ramach programu NEXERA Heores, firma wsparła siedem organizacji (m.in. specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lidzbarku Warmińskim, Fundację Słoneczna Przyszłość w Busku Zdroju, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sieradzu oraz cztery Domy Pomocy Społecznej), przekazując im wsparcie finansowe o łącznej wartości ponad 115 tys. zł.

– Wierzymy, że aby pomóc wystarczy nawet jeden krok. Od początku naszej działalności chcemy być blisko mieszkańców naszych Regionów, dlatego wspieramy rozwój lokalnych społeczności nie tylko w obszarze cyfryzacji i dostępu do rozwiązań telekomunikacyjnych. Nie zapominamy o tym, że czasem pomoc w najbardziej podstawowych obszarach życia jest kluczowa, aby móc realizować się w kolejnych. NEXERA Heroes jest przedsięwzięciem oddolnym, które powstało z inicjatywy pracowników, i które pokazało nam, że każdy może być bohaterem. To nie jedyny realizowany przez nas program CSR-owy. – mówi Paweł Biarda, członek zarządu Nexery.

Pomoc w zasięgu Nexery Od 2018 r. wzięliśmy udział w licznych inicjatywach wykraczających poza program NEXERA Heroes oraz zorganizowaliśmy własne akcje społeczne, jak np. sprzątanie terenu wokół Jezior Turkusowych w Wapiennikach czy budowanie bud dla psów, które następnie przekazaliśmy schronisku z Regionu Łódzkiego. Pokryliśmy koszt wyposażenia nowoczesnego Centrum Edukacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej w Górnikach w Regionie Świętokrzyskim oraz sfinansowaliśmy czterem dyrektorom szkół z Regionów udział w programie APLO. Mając na uwadze trudną sytuację Domów Pomocy Społecznej, wynikającą m.in. z pandemii COVID-19, dwukrotnie udzieliliśmy wsparcia finansowego DPS-om o łącznej wartości 80 tys. zł.

– Raport może stać się drogowskazem dla innych firm, które także chciałyby realizować się w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Być może stanie się inspiracją do tego, aby zrobić ten pierwszy krok, który w dalszej perspektywie przełoży się na wielkie i pozytywne zmiany. – mówi Paweł Biarda z Nexery.

NEXERA Heroes| Raport CSR 2020 w wersji digital jest do pobrania TUTAJ