news

NEXERA członkiem prestiżowej organizacji FTTH Council Europe

20-10-2021

Jako trzecia polska firma zostaliśmy przyjęci do grona członków międzynarodowej organizacji FTTH Council Europe. Celem branżowego stowarzyszenia jest wspieranie i promowanie efektywnego rozwoju technologicznego kontynentu oraz integracja interesariuszy zaangażowanych w rozwój infrastruktury światłowodowej w Europie. Członkostwo w jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branżowych na świecie zapewni nam możliwości współpracy i wymiany doświadczeń z czołowymi telekomami działającymi na arenie europejskiej i międzynarodowej.

FTTH Council Europe to jedno z najważniejszych stowarzyszeń branżowych na świecie. Przynależność do tak elitarnego grona stanowi dla nas ogromny zaszczyt i jest świadectwem tego, że działalność naszej firmy jest zauważona i doceniana nie tylko w Polsce, ale i na arenie międzynarodowej. Chcemy aktywnie korzystać z nowych możliwości, które się przed nami otworzyły. Będziemy dzielić się naszą wiedzą dotyczącą prowadzenia inwestycji światłowodowych na rynkach w Europie Środkowo-Wschodniej oraz dobrymi praktykami w zakresie współpracy z operatorami. Jesteśmy przekonani, że z naszego know-how mogą korzystać również inni. W końcu wszyscy dążymy do jednego, wspólnego celu: rozbudowy infrastruktury FTTH w Europie – mówi Jacek Wiśniewski, Prezes Zarządu Nexery.

Radę FFTH Council Europe tworzy ponad 150 firm, a wśród członków stowarzyszenia znajdują się m.in. NOKIA, HUAWEI i Bank ING. Nexera jest trzecim krajowym podmiotem, który przystąpił do FTTH Council Europe. Do tej pory w gronie członków Rady znajdowały się tylko dwie polskie firmy - Fiberhost i AVSystem.