news

Za nami pierwszy etap Uniwersytetu Sukcesu!

20-12-2021

To już trzecia edycja organizowanego przez Fundację Digital University programu Uniwersytet Sukcesu, którego partnerem jest Nexera. Program skierowany jest do młodych kobiet, które wchodzą na rynek pracy i poszukują swoich pasji. Dzięki naszemu wsparciu finansowemu 5 uczestniczek ma okazję wziąć udział w tym wyjątkowym projekcie, którego celem jest zdobycie nowych kompetencji cyfrowych i komunikacyjnych. W tegorocznej edycji jednym z mentorów Uniwersytetu jest Paweł Hordyński, członek zarządu Nexery.

W Uniwersytecie Sukcesu uczestniczą kobiety pomiędzy 18 a 25 rokiem życia, pochodzące często ze środowisk wykluczonych. Program skupia się głównie na podopiecznych opuszczających domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz osobach znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej lub osobistej. W ramach Uniwersytetu uczestniczki biorą udział w warsztatach oraz kursach specjalistycznych dopasowanych do ich zainteresowań, współpracują także z doradcami zawodowymi oraz mentorami. Pod okiem specjalistów nabywają nowe kompetencje cyfrowe i komunikacyjne, aby wyrównać swoje szanse na rynku pracy.

  • Od początku Nexera angażuje się w projekty mające na celu wyrównywanie szans oraz przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Polaków. Dlatego z dumą wspieramy inicjatywy, takie jak Uniwersytet Sukcesu i cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu 5 młodych kobiet ma okazje uczestniczyć w tym niezwykle ważnym programie. Udział w programie będzie dla nich nie tylko impulsem do poznania nowych kompetencji cyfrowych, niezbędnych na dzisiejszym rynku pracy, ale także okazją do odnalezienia swojej drogi zawodowej i rozwoju pasji – mówi Paweł Hordyński, członek zarządu Nexery.

Fundacja Digital University prowadzi wiele projektów edukacyjnych dotyczących obszaru wykluczenia technologicznego. W ramach jej działalności podopieczni domów dziecka, świetlic środowiskowych i środowisk wykluczonych uczą się zawodów przyszłości.