news

Sondaż NEXERY: Czy polskie szkoły zdały egzamin z nauczania online?

15-04-2020

W wyniku rozprzestrzeniania się pandemii koronawirusa COVID-19, od 25 marca br. zgodnie z rozporządzeniem MEN, nauczyciele mają obowiązek nauczania na odległość. Czy szkoły poradziły sobie z tym wyzwaniem? Na zlecenie NEXERY pod koniec marca 2020 r. przeprowadzono sondaż wśród rodziców dzieci w wieku szkolnym i zapytano o doświadczenia ich dzieci w związku z przejściem na zdalny tryb nauczania.

Okazuje się, że kompleksowe nauczanie przez internet ze wszystkich przedmiotów szkolnych ma zorganizowane 39% uczniów. 45% rodziców przyznało, że ich pociechy mają prowadzone lekcje online tylko z części przedmiotów, a wg 12% badanych – dzieci nie mają zorganizowanych internetowych zajęć szkolnych.

*- Największą barierą utrudniającą przejście na zdalne nauczanie jest brak rozwiązań technologicznych w domach uczniów i nauczycieli. 90% rodziców uważa, że niektórzy uczniowie nie mają odpowiednich narzędzi do nauki przez internet. Dotyczy to zarówno dostępu do stabilnej sieci, jak i posiadania laptopa czy komputera na własne potrzeby *– komentuje Paweł Biarda, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Rozwoju Biznesu w firmie NEXERA.

Rodzice zostali zapytani również o to, z jakich programów/narzędzi korzystają nauczyciele prowadzący internetowe lekcje. 45% z nich wskazało na platformy webinarowe lub e-learningowe, do których szkoła posiada dostęp. Wg 38% respondentów do nauki online wykorzystywane są media społecznościowe (Facebook, Messenger, Youtube), a 35% stwierdziło, że prowadzenie zajęć odbywa się za pomocą programów do komunikacji i telekonferencji (np. Skype, Microsoft Teams, Google Hangout). Wg co piątego rodzica (21%) zajęcia online odbywają się za pomocą dedykowanych internetowych serwisów edukacyjnych – pokazują wyniki sondażu NEXERY.

- Okazuje się, że przy nauczaniu zdalnym kluczową rolę odgrywa dostęp do stabilnego i szybkiego łącza internetowego. Wg 89% respondentów to internet uznawany jest za podstawowe narzędzie do nauki online. Ponadto, 54% rodziców przyznało, że niezależnie od epidemii koronawirusa ich dziecko codziennie lub prawie codziennie wykorzystuje internet do samodzielnej nauki. Jednocześnie 75% badanych stwierdziło, że dzieci powinny mieć więcej zajęć, które pokażą im w jaki sposób można korzystać z internetu – komentuje Paweł Biarda z firmy NEXERA.

Internetowe rewolucje w edukacji Czterech na dziesięciu badanych (43%) jest zdania, że polscy uczniowie są gotowi na naukę online. Nieco mniej optymistycznie oceniani są pod tym kątem nauczyciele oraz szkoły - analogicznie 35% i 28% badanych uważa, że są oni przygotowani na to, aby prowadzić zdalne nauczanie. ** Nota metodologiczna:** Sondaż NEXERY - badanie zostało zrealizowane przez InsightOut Lab na zlecenie operatora telekomunikacyjnego firmę NEXERA. W celu zebrania wywiadów wykorzystano metodę CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu Ariadna. Badanie przeprowadzono między 27 a 30 marca 2020 r. na grupie 2098 osób.