news

Pomagamy osobom dotkniętym kryzysem uchodźczym

19-04-2022

Od samego początku inwazji Rosji na Ukrainę członkowie zespołu NEXERY czynnie angażują się w działania pomocowe dla uchodźców. Choć potrzeby z pewnością są wszędzie, NEXERA zawsze czuje się związana ze swoimi Regionami. Dlatego postanowiliśmy wspierać inicjatywy oraz akcje charytatywne organizowane właśnie w Regionach NEXERY. W ostatnich dniach przekazaliśmy 25 tys. zł na konto Fundacji Polsat, która pozyskane środki przekaże na rzecz około 1 300 kobiet i dzieci, zbiegłych z objętych wojną terenów Ukrainy, przebywających obecnie w Hotelu Ossa w Regionie Łódzkim. Pieniądze zostaną przeznaczone na środki higieny osobistej, środki czystości, artykuły spożywcze oraz bieliznę osobistą dla potrzebujących.

W NEXERZE wiemy, że razem możemy zdziałać więcej. Członkowie naszego zespołu niosą pomoc potrzebującym, wsłuchują się w głosy mieszkańców i chętnie angażują się w poszczególne akcje pomocowe. Wsparta inicjatywa wpisuje się w wizję świata i wartości, którymi się kierujemy. Wierzymy też, że przekazana pomoc finansowa realnie przyczyni się do poprawy życia osób, które w obecnej sytuacji szczególnie jej potrzebują.