news

Pół roku współpracy przy projekcie UA4UA

31-05-2023

UA4UA to projekt edukacyjno-społeczny ukierunkowany na osoby uciekające przed wojną z Ukrainy do Polski. To właśnie w ramach tej inicjatywy zorganizowano dla zainteresowanych system nauki języka polskiego, w którym lekcje są prowadzone online przez Ukraińców - absolwentów filologii polskiej z doświadczeniem w nauczaniu. Nadrzędnym celem projektu jest pomoc uchodźcom w jak najlepszym rozpoczęciu nowego życia w Polsce, poprzez na przykład podjęcie pracy odpowiadającej kwalifikacjom kandydata, rozpoczęcie nauki w polskich szkołach i na uniwersytetach oraz integracja w lokalnym środowisku.

Od listopada do kwietnia br. przekazaliśmy na rzecz odpowiedzialnej za projekt Fundacja Wioski im. Lorisa Malaguzzi 60 tysięcy złotych. Ta kwota nie oznacza jednak zakończenia naszego dofinansowania, ponieważ do końca roku co miesiąc będziemy przekazywać beneficjentom kolejne 10 tysięcy. Sześć miesięcy współpracy przy tej wartościowej inicjatywie to idealna sposobność na historyczne spojrzenie w projekt, podsumowanie zainwestowanych zasobów, przegląd osiągniętych efektów oraz zarysowanie perspektywy na przyszłość.

Wsparcie finansowe NEXERY pozwoliło na naukę języka polskiego aż 99 osobom z Ukrainy, które uciekły do Polski przed wojną. Łącznie przełożyło się to na 500 godzin lekcji grupowych, czyli 12,5 kursu, który standardowo trwa 40h. Średnio w zajęciach brało udział ok 8 osób. Wszystkie środki, jakie Fundacja otrzymała, zostały wypłacone w formie wynagrodzenia dla ukraińskich pracowników, tj. nauczycielek języka (3 osoby) oraz koordynatorki (1 osoba). Są to również osoby, które uciekły przed wojną, a praca w Fundacji stanowi dla nich podstawę ich utrzymania w Polsce.

Wybierając projekty, które dofinansowujemy, stawiamy przede wszystkim na inicjatywy, które mają realny wpływ na społeczność i środowisko. Pracujemy przy tym ze sprawdzonymi Partnerami, którzy dają gwarancję efektywnego spożytkowania przekazanych środków. Wierzymy w moc zmiany i chcemy być pewni, że nasze inwestycje mają trwały i pozytywny efekt. Dzięki temu możemy razem tworzyć pozytywną przyszłość dla naszej społeczności i świata, w którym żyjemy.