case study

Otwarcie Centrum Edukacji Multimedialnej w Szkole Podstawowej w Górnikach

08-03-2020

Dzięki wsparciu NEXERY Szkoła Podstawowa w Górnikach (woj. świętokrzyskie) wzbogaciła się o nowoczesne Centrum Edukacji Multimedialnej. Oznacza to wyższą jakość nauczania dzięki dostępowi do nowoczesnych, interaktywnych form edukacji, takich jak platformy e-learningowe, multimedia i aplikacje dydaktyczne. Szkoła w Górnikach jest jedną z placówek podłączonych przez NEXERĘ w ramach POPC.

Ideą projektu jest stworzenie interdyscyplinarnej pracowni korzystającej z najnowszych technologii. Centrum Edukacji Multimedialnej składa się z:

  • 6 nowych stanowisk komputerowych,
  • nowoczesnego projektora.

Ultraszybki internet dostarczony przez NEXERĘ pozwala uczniom, nauczycielom i rodzicom w pełni wykorzystywać potencjał multitek (materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej) i platform e-learningowych oraz daje możliwość uzupełniania materiału lekcyjnego o treści wideo. Szkoła już wcześniej korzystała z dobrodziejstw cyfrowej edukacji – teraz dostęp do niej jest szybszy i łatwiejszy.

*– Zdecydowaliśmy się na wsparcie projektu edukacyjnego Centrum Edukacji Multimedialnej w szkole w Górnikach, ponieważ chcemy otwierać nowe możliwości przed lokalnymi społecznościami i dawać impuls do zmiany życia w regionach *– mówi Jacek Wiśniewski, prezes zarządu NEXERY. – *Szczególnie cieszy nas możliwość wsparcia placówek oświatowych. Świadczymy dla Operatora Sieci Edukacyjnej usługi transmisji danych do szkół, odpowiadamy za doprowadzenie sieci dostępowej do wszystkich szkół w regionach NEXERY. Dzięki szybkiemu i pewnemu dostępowi do Internetuu uczniowie i nauczyciele zyskują nowe narzędzia edukacyjne, metody dydaktyczne czy np. szansę na naukę zawodów przyszłości. *

W uroczystym otwarciu, które odbyło się 21 lutego 2020 roku uczestniczył dyrektor placówki Sławomir Staciwa, Prezes NEXERY Jacek Wiśniewski, Burmistrz Gminy Radoszyce Michał Pękala, a także przedstawiciele Rady Rodziców oraz nauczyciele i uczniowie. Uroczystość rozpoczęła się od apelu, po którym dyrektor zaprezentował, jak podczas zajęć wykorzystywany jest dostęp do internetu i nowoczesne, multimedialne rozwiązania edukacyjne. Całość zakończyła się w nowo powstałym Centrum Edukacji Multimedialnej, gdzie przy nowo powstałych stanowiskach komputerowych zespoły składające się z reprezentantów klas 5-8 oraz zaproszonych gości rywalizowały ze sobą w teście z wiedzy ogólnej, przeprowadzonym na platformie Kahoot.

Spośród wszystkich czterech regionów NEXERY, Region Świętokrzyski jest obecnie liderem pod względem zaawansowania budowy sieci. Do szybkiego Internetu podłączone są tu placówki w 455 lokalizacjach. W planowanym zasięgu NEXERY w Regionie Świętokrzyskim jest w sumie około 140 tys. gospodarstw domowych.